Kajawa-lehti
gradujuttu_saariniemi_web

23.6.2016 Kiinnostus juridisten tekstien kääntämiseen johdatteli kollokaatioiden maailmaan

Elina Saariniemi tarkasteli pro gradu -tutkielmassaan verbin ja substantiivin muodostamia kiteytyneitä ilmauksia Saksan ja Suomen rikosoikeuden säädöskielen kontekstissa. Tällaisten niin sanottujen verbi-substantiivikollokaatioiden tunnistaminen on tärkeää etenkin erikoisalojen tekstejä käännettäessä.KAJ ry FACEBOOKISSAPoutapilvi web design - P4 - julkaisujärjestelmä