Jäsenemme

KAJ:n jäsenistä 44 % työskentelee kääntäjänä tai tulkkina tai molemmissa tehtävissä. Tyypillisimpiä jäsentemme tehtävänimikkeitä ovat
 • kääntäjä
 • tulkki (esim. asioimistulkki, kirjoitustulkki)
 • av-kääntäjä
 • kansainvälisten asioiden koordinaattori
 • kieliasiantuntija
 • käännöskoordinaattori
 • projektipäällikkö
 • projektijohtaja
 • tekninen kirjoittaja
 • terminologi
 • tiedottaja
 • tutkija
 • vientisihteeri
 • vientipäällikkö
 • viestintäpäällikkö
 • Documentation Specialist
 • Localisation Specialist

Monet työskentelevät dokumentoinnin ja lokalisoinnin eri tehtävissä eri nimikkein. Jäsenistöämme toimii myös viestinnän ja viennin eri tehtävissä.

KAJ:n jäsenistä 60 % on työssä eri yritysten, järjestöjen ja säätiöiden palveluksessa. Käännöspalveluja ja kielikoulutusta tarjoavat yritykset työllistävät jäsenkuntaamme, mutta suuria työllistäjiä ovat myös lokalisointipalveluja ja teknistä dokumentointia ja kirjoittamista tarvitsevat ja tarjoavat yritykset.

Julkishallinto eli valtio ja kunnat työllistää noin 22 % jäsenistöstämme.

Sijoittuminen sopimusaloittain
(tilanne helmikuu 2014)

työnantajasektori
osuus työssä käyvistä jäsenistä
yksityinen
60 %
valtio
12 %
ammatinharjoittajat/yrittäjät12 %
kunta
10 %
korkeakoulu
5 %
muut 1 %

Akateemisia asiantuntijoita

Järjestömme jäsenistä 71 % on suorittanut vähintään ylemmän korkeakoulututkinnon. Alemman korkeakouluasteen tutkinnon on suorittanut 25 % jäsenistöstä. Tähän lukeutuvat mm. diplomikielenkääntäjät. Muita tutkintoja (mm. ulkomailla suoritetut tutkinnot) on neljällä prosentilla jäsenistä (helmikuu 2014).


FM, kielet tai kääntämisen koulutusohjelma
67 % jäsenistä
Diplomikielenkääntäjä DKK
20 % jäsenistä
HuK, kielet tai kääntäminen
 9 % jäsenistä


Jäsenmäärä 1.1.2014: 2256


Poutapilvi web design - P4 - julkaisujärjestelmä