rss Uutisia ja tiedotteita

5.12.2017

Akavan Erityisalat: Av-käännösalan neuvotteluesitys tähtää mm. työtahdin keventämiseen

Neuvottelut av-kääntäjien työehtosopimuksesta alkoivat. Kääntäjät jättivät työnantajille neuvotteluesityksensä, joka pyrkii turvaamaan aikapalkkaisten kääntäjien työssäjaksamisen.

Neuvottelut av-kääntäjien työehtosopimuksesta alkoivat maanantaina 4. joulukuuta. Neuvotteluavaukseen osallistui kääntäjiä sekä heitä edustavat ammattiliitot eli Journalistiliitto ja Akavan Erityisalat.

Kääntäjät jättivät työnantajille neuvotteluesityksensä, joka tähtää noin kaksivuotiseen, 1.1.2018 alkavaan sopimuskauteen. Yksi esityksen tärkeä teema liittyy aikapalkkaisten kääntäjien työssäjaksamisen turvaamiseen. Esityksen mukaan päivittäinen työmäärä voi olla enintään 250 repliikkiä tai 25 minuuttia ykköskäännöstä eli esitystä, joka käännetään ja ajastetaan ensimmäistä kertaa.

Lisäksi kääntäjät tavoittelevat muun muassa hankintapalkkioiden piirissä oleville ei-työsuhteisille kääntäjille omaa liitettä sopimukseen sekä tehtävien vaativuuserojen täsmentämistä.

Esityksiä palkankorotuksista liitot eivät ole vielä jättäneet.

Työnantajapuolelta mukana tapaamisessa olivat edustajat kaikista av-käännöstoimistoista, jotka ovat mukana alan työehtosopimuksessa.  Nämä  yritykset  ovat  BTI Studios Oy, Pre-Text Oy, Rosmer International Osk, Saga Vera Oy ja Stellar Text Oy. Lisäksi tapaamiseen osallistui edustaja SDI Mediasta, joka ei ole voimassa olevan sopimuksen piirissä.

Tes koetaan tärkeänä ja työtahti kovana

– Kääntäjille ennen neuvotteluja tehty kysely osoittaa, että he kokevat työehtosopimuksen tärkeänä. Järjestöillä on siis vahva mandaatti neuvotella alan työehdoista, sanoo Journalistiliiton edunvalvontajohtaja Petri Savolainen.

– Saman tutkimuksen mukaan työtahti koetaan liian kovana, joten työmäärää on tarve rajata, lisää Akavan Erityisalojen edunvalvonnan päällikkö Helena Lamponen.

Av-kääntäjiä ovat muun muassa televisio- ja elokuvakääntäjät, oopperoiden ja teatteriesitysten kääntäjät, internetsivujen ja tietokonepelien kääntäjät. Heidän ensimmäinen työehtosopimuksensa solmittiin keväällä 2015. Sen sopimuskausi päättyy 31.12.2017.

Neuvottelut uudesta sopimuksesta jatkuvat 20. joulukuuta.Palaa otsikoihinPoutapilvi web design - P4 - julkaisujärjestelmä