rss Uutisia ja tiedotteita

15.12.2017

Akavan Erityisalat: Nollatyöntekijöiden vaikea asema tunnistetaan vihdoin lainsäädännössä

Hallituksen eilen eduskunnalle antama esitys nollatyösopimuksia koskevaksi lainsäädännöksi tunnustaa ensi kertaa nollatyön ilmiönä ja puuttuu nollatyötä koskeviin epäkohtiin. Esitys ei kuitenkaan turvaa riittävästi työntekijän neuvotteluasemaa, sanoo Akavan Erityisalat kannanotossaan.

– Näitä pelisääntöjä olemme kaivanneet muuttuvassa työelämässä, sanoo nollatyötä selvittäneeseen työryhmään osallistunut työmarkkinalakimies Kari Eskola Akavan Erityisaloista.

– Esitys ei ratkaise nollatyöntekijän toimeentuloon liittyviä ongelmia eikä poista läheskään kaikkia nollatyöntekijän heikkoon neuvotteluasemaan ja sosiaaliturvaan liittyviä ongelmia. Se  kuitenkin mahdollistaa nollatyötä tekevän työllistymisen ja edelleenkin täysimääräisesti eri työnteon muodot. Esityksen tavoitteena onkin estää työnantajan mahdollisuus kiertaa työlainsäädäntöä silloin, kun työvoiman tarve on kiinteä, Eskola painottaa.  

Akavan Erityisalojen mielestä on merkittävää saada ilman vähimmäis- tai enimmäistyöaikaa tekevä työntekijä rinnastetuksi tavalliseen työntekijään sairausloman ja irtisanomisajan palkan suhteen. On tärkeää mahdollistaa paremmin työnteko esimerkiksi useammalle eri työnantajalle yhtä aikaa.

– Tärkeänä pidämme myös sitä, että työntekijällä on oikeus kieltäytyä ylimääräisestä tarjotusta työstä ja tarvittaessa myös perustellusta syystä lopettaa työsuhde ilman, että nollatyöntekijää rangaistaan tästä työttömyysturvassa. Hallituksen esitys on tässä suhteessa kohtuullisen tasapainoinen, sanoo toiminnanjohtaja Salla Luomanmäki Akavan Erityisaloista.

– Työnantajan pelkkä neuvotteluvelvollisuus työsuhteen aikana muuttuneesta työaikatilanteesta ei kyllä vielä turvaa nollatyöntekijän asemaa riittävästi, vaan tässä olisi tarvittu vahvempaa oikeutta työntekijälle, Luomanmäki huomauttaa.

Myös korkeakoulutettua asiantuntija- ja esimiestyötä voidaan teettää nollatyönä monimuotoisessa työelämässä. Työtekijä on nollatyössä vaikeassa asemassa silloin, kun  työaikojen vaihtelevuus ei lähde työntekijän toiveesta ja työstä olisi saatava riittävä toimeentulo.

– Lakiesitys tarjoaa kuitenkin nyt pykäliä, jotka antavat mahdollisuudet viedä nollatyötä reilumpaan suuntaan, Luomanmäki muistuttaa.  


Lisätietoja: 
työmarkkinalakimies Kari Eskola puh. 040 590 5693, Akavan Erityisalat
toiminnanjohtaja Salla Luomanmäki, puh. 040 700 7800, Akavan Erityisalat

Palaa otsikoihinPoutapilvi web design - P4 - julkaisujärjestelmä