rss Uutisia ja tiedotteita

12.4.2018

Ammattitulkki varmistaa oikeusturvan tulkkaustilanteessa

Yle Uutisten 9.4. julkaisemassa artikkelissa kirjoitettiin "virallisesta tulkista". KAJ:n vastineessa todetaan, ettei tällaistä nimikettä ole olemassa. Silti tulkkauspalveluja tarvitsevan kannattaa aina valita ammattitulkki oman oikeusturvansa vuoksi.

------

Yle Uutisten 9.4. julkaisemassa artikkelissa kerrotaan Liikenteen turvallisuusvirasto Trafin muuttavan autokoulun teoriakoetta koskevia käytäntöjä muun muassa siksi, että tulkkien toimintaan teoriakokeessa on liittynyt väärinkäytöksiä. Artikkelin mukaan epäillään, että osa tulkeista on tulkkaamisen sijaan kertonut kokelaille oikeita vastauksia.

On hyvä, että väärinkäytöksiin puututaan nopeasti ja että tulkkien toimintaa valvotaan laadukkaan tulkkauksen takaamiseksi. Tulkkeihin kohdistettujen kriteerien tulee kuitenkin olla sellaiset, että ne on mahdollista täyttää.

Ylen artikkelissa mainitaan yhtenä vaihtoehtona "Virallisten, koulutettujen, tulkkien" käyttö. Suomessa on monia ammattitaitoisia, korkeastikin koulutettuja tulkkeja, mutta sellaista kuin "virallinen tulkki" ei ole olemassa. Hämmennystä saattaa aiheuttaa se, että kääntäjille on olemassa auktorisointijärjestelmä, eli on mahdollista toimia auktorisoituna kääntäjänä. Tulkeille ei vastaavaa järjestelmää ole.

Käännösalan asiantuntijat KAJ ry:n tietoon on tullut tapauksia, joissa on edellytetty virallisen tulkin todistusta. Tällaista todistusta ei Suomessa ole mahdollista saada. Tulkki voi pätevöityä esimerkiksi erikoistumiskoulutuksella oikeustulkiksi, ja ainoa tapa todistaa pätevyys onkin tutkinto-, työ- ja muilla vastaavilla todistuksilla.

Koska tulkin ammattinimikettä ei ole suojattu, kuka tahansa voi toimia tulkkina. Tulkkauspalveluja tarvitsevan kannattaa kuitenkin valita aina ammattitulkki oman oikeusturvansa vuoksi. Ammattikunnan laatimaan eettisen koodistoon sitoutunut ammattitulkki pysyy aina puolueettomana viestin välittäjänä kieleltä toiselle ja tekee työnsä tarkasti. Epäpätevän tulkin käyttö kasvattaa väärinymmärryksen riskiä merkittävästi.

Viranomaisten laatiessa tulkkauksen kriteerejä on suotavaa käydä vuoropuhelua monikielisen viestinnän alan asiantuntijoiden kanssa, jotta kriteerit ovat realistiset ja laadunvarmistusta mahdollisimman hyvin palvelevat, eikä tiedonpuute aiheuta sekaannusta tulkkauspalvelujen hankinnassa. Käännösalan asiantuntijat KAJ osallistuu mielellään tähän vuoropuheluun.


Palaa otsikoihinPoutapilvi web design - P4 - julkaisujärjestelmä