rss Uutisia ja tiedotteita

25.2.2018

Kaikkien tulkkausta järjestävien tahojen tulisi kantaa vastuunsa tulkkauksen onnistumisesta

Huonosti hoidettu tulkkaus voi pahimmillaan tarkoittaa ihmisoikeuksien, perusoikeuksien ja oikeusturvan vaarantumista. Jos tulkattava asiakas saa tulkin virheen takia väärän lääkityksen sairaalassa tai virheellinen tulkkaus johtaa kielteiseen turvapaikkapäätökseen, voi kyse olla ihmiselämästä. Siksi on ensiarvoisen tärkeää, että tulkkaukseen käytetään aina pätevää tulkkia ja että virhettä epäiltäessä tilanne selvitetään viipymättä oikeusturvan takaamiseksi.

Tulkin pätevyys varmistetaan riittävällä laaduntarkkailulla, josta ovat vastuussa kaikki tulkkauksen järjestämiseen osallistuvat tahot, oli kyse sitten tulkista, palveluntarjoajasta tai toimeksiantajasta. Jos toimeksiantaja edellyttää tiettyä laatua, tulee palveluntarjoajan varmistaa, että laatukriteerit täyttyvät, toimeksiantajan varmistaa, että tilattu palvelu on pyydetynlainen, ja tulkin osata arvioida, koska hänen taitonsa eivät riitä tulkkauksen asianmukaiseen läpivientiin.

Loviisan Sanomat uutisoi 23.2., kuinka maahanmuuttoviraston järjestämän turvapaikanhakijan maahantulohaastattelun tulkannut tulkki käytti tulkkauksessa GoogleTranslatea, mistä aiheutuneet tulkkausvirheet ovat olleet osaltaan syynä turvapaikka-anomuksen hylkäämiseen. Loviisan Sanomien mukaan maahanmuuttovirasto katsoo vastuun tulkkien tasosta olevan niillä yrityksillä, jotka on valittu tulkkauspalvelujen kilpailutuksella. Valituksi ovat tulleet edullisimman hinnan tarjonneet.

Maahanmuuttoviraston oppaassa tulkeille painotetaan, että ”Turvapaikanhakijan asia on tulkattava toiselle kielelle kattavasti ja tarkasti, jotta viranomainen voi päätyä oikeudenmukaiseen ratkaisuun kansainvälistä suojelua tarvitsevan henkilön asiassa.” Tämä on vain sanahelinää, jos sitä ei valvota millään lailla ja jos tulkkausten hankinnassa ei painoteta ollenkaan laatua, vaan ainoastaan halpaa hintaa. Tämä johtaa helposti tilanteeseen, jossa laadusta tingitään, jotta saadaan hinta mahdollisimman alhaiseksi.

Tulkkaus on asiantuntijatyötä, johon ei riitä pelkkä kielitaito. Tulkki on avainasemassa viestinvälittäjänä. Jos tulkkauspalvelua valittaessa painotetaan vain edullista hintaa, karsii se päteviä tulkkeja, sillä asiantuntijatyöstä tulee maksaa asianmukainen palkka, minkä arvonsa tunteva tulkki tiedostaa. Hintakilpailu on jo johtanut siihen, että osa pätevistä tulkeista miettii vakavissaan, kannattaako alipalkattua ammattia enää jatkaa. Samalla avautuu väylä sellaisille, jotka voivat kilpailla vain hinnalla, koska heidän laatunsa ei ole riittävä. Tämän vuoksi tulisi kiinnittää erityistä huomiota laaduntarkkailuun, jonka tulee olla kaikkien osapuolten vastuulla.


Palaa otsikoihinPoutapilvi web design - P4 - julkaisujärjestelmä