Kannanotot ja lausunnot

29.6.2016 Yle jatkaa av-käännösalan rapauttamista

Yle on päättänyt hankkia käännöksiä av-käännösalan työehtosopimukseen sitoutumattomilta käännöstoimistoilta. Kaksi näistä yrityksistä ei ole allekirjoittanut työehtosopimusta ja kolmas sopimuksen neuvotellut ja allekirjoittanut yritys pyrkii kiertämään sitä siirtämällä työtä alihankkijoiden tehtäväksi.

Lue lisää

 

28.6.2016 Vastine: Koulutetut ammattitulkit säästävät kuluja

Tulkkeja edustavat liitot kommentoivat toimistojen liiton puheenjohtajan mielipidekirjoitusta Helsingin Sanomissa 22.6.

Lue lisää

 

11.12.2015 KAJ ry ja TAKU ry: Luovien alojen työttömyysetuusratkaisut keskitettävä yhteen TE-toimistoon

Työttömyysturvalakiin on esitetty muutosta (HE 94/2015), jonka tavoitteena on parantaa päätoimisesti omassa työssään työllistyvän asemaa ja selkiyttää hänen asemaansa työttömyysturvajärjestelmässä. Jos lakimuutos hyväksytään sellaisenaan, lakimuutos voi kuitenkin osoittautua ongelmalliseksi sellaisille henkilöille, jotka työskentelevät yhtä aikaa palkansaajina ja yrittäjinä ilman, että kumpaakaan työtä voidaan pitää selvästi henkilön päätyönä.

Lue lisää


27.3.2015 Kannanotto: Käännösalan osaaminen saavutetaan vasta maisteriopinnoissa

Käännösalan asiantuntijat KAJ ja Akavan Erityisalat pelkäävät, että työelämään valmistuu jatkossa kapean koulutuksen saaneita kääntäjiä ja tulkkeja.

Lue lisää

 
Poutapilvi web design - P4 - julkaisujärjestelmä