Kannanotot ja lausunnot

19.1.2011

Käännösalan asiantuntijat KAJ ry ja yliopistojen käännöstieteiden ainejärjestöt: Kiinan kieltä ei pidetä tarpeellisena

Yliopistojen uudistuksessa ollaan ajamassa alas käännösalaa itsenäisenä oppialana. Rahoituspohjan laajeneminen ei kosketa yleisesti humanistisia tieteitä ja sisäisessä rahanjaossa säästetään vääristä asioista. Esimerkiksi erittäin tarpeelliset käännöskielet kuten mandariinikiina, korea, hindi ja portugali puuttuvat valikoimasta.

Käännösalan asiantuntijat KAJ ja ainejärjestöt ovat erittäin pettyneet käännösalan koulutuspoliittisiin uudistuksiin. Monia kursseja on säästösyistä yhdistetty kielten opetukseen, vaikka kielen tutkijoiden ja opettajien tarpeet eroavat merkittävästi kääntäjien tarpeista. Samalla kurssikohtaiset opiskelijamäärät ovat kasvaneet siten, että opettajat ylikuormittuvat ja opetuksen laatu kärsii. Tämä tulee erityisesti ilmi kielten opetuksessa, jossa kontaktiopetus on äärimmäisen tärkeää oppimistavoitteiden saavuttamiseksi.

Yhteiskunnallisessa keskustelussa unohdetaan, että etenkin globalisaation myötä suuri osa kaikesta päivittäin käyttämästämme informaatiosta ja esimerkiksi tuotteiden käyttöohjeista on käännetty - jokaisen käännöksen takana on ihminen, jolla on myös juridinen vastuu käännöksestään tai tulkkauksestaan. Käännöksen tai tulkkauksen käyttäjän oikeusturvan kannalta on äärimmäisen tärkeää, että Suomessa koulutetaan osaavia ja vastuunsa tuntevia kääntäjiä ja tulkkeja. Siihen ei riitä pelkkä kielitaito, vaan taustalla on oltava kääntämiseen tai tulkkaukseen erikoistuneita, laajan yleissivistyksen omaavia, korkeasti koulutettuja henkilöitä.

KAJ ja ainejärjestöt pitävät erikoisena, että kansainvälisesti ihailtua kääntäjien ja tulkkien koulutusohjelmaa ollaan supistamassa. Maailmalla syntyy koko ajan uusia Suomen entisen mallin mukaisia käännöstieteen laitoksia sitä mukaa, kun laadukkaan käännöksen arvo ja tarve ymmärretään.

Samanaikaisesti Euroopan parlamentti on hyväksynyt oikeustulkkaus- ja käännösdirektiivin, joka edellyttää laadun vaalimista. Miten laatua voi vaalia, mikäli asianmukaista koulutusta ei ole saatavilla?

KAJ ja ainejärjestöt haluavat lisäksi muistuttaa, että suomalaisten tuotteiden kilpailukyvyn varmistamiseksi laadukkaat käännökset suomen kielestä muihin kieliin ovat avainasemassa. Tähän voidaan kouluttaa asiantuntijoita vain Suomessa.

Sen sijaan, että käännöstieteitä kategorisesti supistetaan, tulisi pohtia koulutuksen parantamista ja kehittämistä. Eri kielten opetusta tulee lisätä ja äidinkielen erinomaiselle osaamiselle tulee antaa entistä suurempi painoarvo. Lisäksi tulkkauksen opetus ja alakohtaiset erikoiskurssit on palautettava opetusohjelmaan sekä kehitettävä uusia erikoiskursseja yhteistyössä eri tiedekuntien kanssa. Erikoisalojen ja työelämän tuntemus on äärimmäisen tärkeää kääntäjän tai tulkin ammattitaidon varmistamiseksi. Tällaisia erikoisaloja ovat mm. oikeus-, hallinto-, talous-, lääke- ja yhteiskunnalliset tieteet sekä tekniikka.

Käännösalan asiantuntijat KAJ ry
Helsingin yliopiston käännöstieteen ainejärjestö KouKi ry
Itä-Suomen yliopiston kääntämisen ja tulkkauksen ainejärjestö Lingtwisti ry
Tampereen yliopiston kääntämisen opiskelijoiden ainejärjestö Transla ry
Turun yliopiston kääntämisen opiskelijoiden ainejärjestö Kääntöpiiri ry
Vaasan yliopiston kieltenlukijoiden ainejärjestö Övertäjät ry

Palaa otsikoihinPoutapilvi web design - P4 - julkaisujärjestelmä