Kannanotot ja lausunnot

11.12.2015

KAJ ry ja TAKU ry: Luovien alojen työttömyysetuusratkaisut keskitettävä yhteen TE-toimistoon

Työttömyysturvalakiin on esitetty muutosta (HE 94/2015), jonka tavoitteena on parantaa päätoimisesti omassa työssään työllistyvän asemaa ja selkiyttää hänen asemaansa työttömyysturvajärjestelmässä. Jos lakimuutos hyväksytään sellaisenaan, lakimuutos voi kuitenkin osoittautua ongelmalliseksi sellaisille henkilöille, jotka työskentelevät yhtä aikaa palkansaajina ja yrittäjinä ilman, että kumpaakaan työtä voidaan pitää selvästi henkilön päätyönä.

Nyt käsittelyssä oleva lakimuutos herättää huolta taide- ja kulttuurialojen sekä muiden luovien alojen palkansaajissa ja yrittäjissä. Sivutoimisilla yrittäjillä olisi lain mukaan edelleen oikeus päivärahaan, mutta sivutoimisuuden osoittaminen voi osoittautua vaikeaksi. Ongelmana ei kuitenkaan ole itse lakiteksti vaan työttömyysturvalainsäädännön tulkinta ja soveltaminen TE-toimistoissa.

Vaikka eduskunnan sosiaali- ja terveysvaliokunta esittää mietinnössään (StVM 16/2015), että työttömyysturvalain toimeenpanon ohjaus ja valvonta keskitetään yhteen ELY-keskukseen, se ei poista sitä ongelmaa, että työttömyysturvalainsäädäntöä sovelletaan eri TE-toimistoissa eri tavoin.  TE-toimistojen harkintavaltaa käytetään säännönmukaisesti työttömyysetuuden hakijan kannalta etuuksia epäävästi.

Kansalaisten yhdenvertaisen kohtelun takaamiseksi on tärkeää, että luovien alojen määrittelyä koskevat ratkaisut tehdään keskitetysti yhdessä TE-toimiston toimipisteessä. 

Esitämmekin yhtenä ratkaisuna tilanteen selkiyttämiseksi, että tähän erikseen nimettävään TE-toimiston pisteeseen kerätään kaikki se asiantuntemus, joka liittyy omassa työssä työllistymiseen. Myös luovia aloja koskeva työllisyysneuvonta ja työllisyyskoulutuksen koordinointi on syytä keskittää samaan TE-toimistoon.

Luovilla aloilla on tyypillistä, että työn laskutukseen liittyvät käytännön tehtävät hoidetaan laskutusosuuskuntien kautta. Alalla toimii paljon ns. kevytyrittäjiä, jotka toimivat ilman omaa yritystä, y-tunnusta ja yrittäjän eläkevakuutusta. Monien taide- ja kulttuurialojen kevytyrittäjien kannalta on toivottavampaa, että heidät rinnastettaisiin palkansaajiksi siinä missä työosuuskuntienkin jäsenet eikä nyt esitetyllä tavalla yrittäjiksi.

Keskittämällä mm. sähköisten työkalujen avulla luovien alojen palvelut yhteen TE-toimistoon voidaan purkaa tarpeetonta byrokratiaa ja yhdenmukaistaa alalla toimivien kohtelua.Hanna Gorschelnik Kirsi Herala
toiminnanjohtaja toiminnanjohtaja
Käännösalan asiantuntijat KAJ ry Taide- ja kulttuurialan ammattijärjestö TAKU ry

Palaa otsikoihinPoutapilvi web design - P4 - julkaisujärjestelmä