Kannanotot ja lausunnot

27.3.2015

Kannanotto: Käännösalan osaaminen saavutetaan vasta maisteriopinnoissa

Käännösalan asiantuntijat KAJ ja Akavan Erityisalat pelkäävät, että työelämään valmistuu jatkossa kapean koulutuksen saaneita kääntäjiä ja tulkkeja.

Suomen yliopistot UNIFI ry kehottaa tuoreessa raportissaan siirtymään laaja-alaisempiin kandidaattiohjelmiin, joista valmistuttaisiin suoraan työelämään. Nykyisellään käännös- ja tulkkausalalla tarvittava osaaminen saadaan kuitenkin vasta kandivaiheen jälkeen maisteriopinnoissa. Jo kandidaatin tutkinnolla työelämään siirtyvä käännösalan opiskelija jäisi tulevaisuudessa ilman tarvittavaa alan osaamista, mikäli UNIFI:n esitys otettaisiin käyttöön sellaisenaan. UNIFI ei nimittäin esitä raportissaan muutoksia käännös- ja tulkkausalan kandidaattiopintoihin.

Liitot ehdottavat, että käännös- ja tulkkausalan kandidaattivaiheen tutkinto tulee uusia täysin tukemaan alalla tarvittavaa osaamista, mikäli tällä alemmalla tutkinnolla aiotaan työmarkkinoille.

Liitot kritisoivat UNIFIn ehdotusten ristiriitaisuutta.

– Esityksen lähtökohtana ovat kansainvälistyvän yhteiskunnan yhä laajentuvat kielivaranto- ja osaamistarpeet. Osin tämä näkökulma on hyvin mukana ehdotuksissa, mutta samalla kääntäjien ja tulkkien asiantuntijuutta koskeva pohdinta on sivuutettu. Tässä asiassa kustannustehokkuus näyttää jyränneen laadun, pohtii toiminnanjohtaja Hanna Gorschelnik Käännösalan asiantuntijat KAJ:sta.

Liitot pitävät positiivisena aikomusta lisätä yhteistyötä yliopistojen välillä.

–Yhteistyötä ei kuitenkaan tule lisätä vain isojen ehdoilla. Kun käännöstieteen ja kieli ja kulttuuri -oppiaineiden yhteistyötä lisätään, tämä ei saa näivettää käännös- ja tulkkausviestinnän opintoja tai käännöstieteellistä tutkimusta. Tämä on aito huolenaihe, sillä yliopistojen tutkimusprofiileissa käännöstiede on jäänyt vähälle huomiolle. Suomessa tehty alan tutkimus on kansainvälisesti erittäin arvostettua.

Lisätietoja:
toiminnanjohtaja Hanna Gorschelnik
Käännösalan asiantuntijat KAJ ry
hanna.gorschelnik(a)kaj.fi, puh. 050 576 2553

asiamies Sonja Mikkola
Akavan Erityisalat AE ry
sonja.mikkola(a)akavanerityisalat.fi, puh. 040 662 0601,
 

UNIFI ry:n yliopistojen rakenteellisen kehittämisen hankkeiden loppuraportit julkistettiin 25.3.2015.

Vieraiden kielten ja kulttuurien koulutuksen ja tutkimuksen rakenteellinen kehittäminen ja profilointi

Palaa otsikoihin



Poutapilvi web design - P4 - julkaisujärjestelmä