Uutiset vuodelta 2013

25.5.2013

Ammattimainen tulkkaus on ihmisoikeus

Suomen kieltä taitamaton maahanmuuttaja tarvitsee useimmiten asioimis- tai oikeustulkin apua, jotta saa tarvitsemaansa lääkäriapua tai rikoksesta syytettynä oikeudenmukaisen kohtelun. Vain käyttämällä ammattitaitoista tulkkia voidaan varmistaa, että ihmisoikeudet toteutuvat, korostaa Käännösalan asiantuntijat KAJ ry tänään Maailma kylässä -festivaaleilla Helsingissä.

– Asioimis- ja oikeustulkin ammateissa edellytetään alan korkeakoulutuksen lisäksi erityistä viestinnällistä asiantuntijuutta ja ammattieettistä toimintaa. Tämä tulisi täsmentää kaikissa tulkkauspalvelun järjestämistä koskevissa säädöksissä, Käännösalan asiantuntijat KAJ ry:n puheenjohtaja Hanna Boman muistuttaa.

– Sääntely on välttämätöntä, sillä karkeimmillaan ”asioimistulkkeina” on käytetty esimerkiksi lapsia, sukulaista tai kieltä osaavia tuttavia. Tätä ei voi ihmisoikeuksien nimissä hyväksyä. Ammattitulkki ei tulkkaa sukulaistaan, naapuriaan tai tuttavaansa. Esimerkiksi Norjassa on vireillä lakimuutos, jonka jälkeen lasta ei saa käyttää tulkkina.

– Suomessa valmistellaan parhaillaan rikosoikeudelliseen tulkkaukseen liittyvän direktiivin toimeenpanoa. Tähän tulkkausta koskevaan lakiin tulisi ehdottomasti kirjata vaatimus siitä, että oikeusmenettelyssä tulee käyttää vain koulutettua tai työssään pätevöitynyttä ammattitulkkia. Emme hyväksy myöskään sitä, että esitutkintatilanteissa sama tutkintaviranomainen tulkkaa asiakirjoja ns. parhaan kykynsä mukaan. Näin vaarannetaan asianosaisen oikeusturva.

Oikeudesta tulkkaukseen ja käännöksiin rikosoikeudellisissa menettelyissä -direktiivin tavoitteena on parantaa sellaisten rikoksesta epäiltyjen tai syytettyjen asemaa, jotka eivät ymmärrä tai puhu menettelyssä käytettävää kieltä. Direktiivi määrittää vähimmäisvaatimukset, joita on sovellettava koko Euroopan unionin alueella. Direktiivi on pantava kansallisesti täytäntöön viimeistään 27.10.2013.

Akavan Erityisalat, Käännösalan asiantuntijat KAJ ja Suomen Viittomakielen Tulkit esittelevät asioimistulkin työtä Maailma kylässä -festivaaleilla Helsingissä 25.–26.5.2013 (SASKin teltta Rautatientorilla).

Palaa otsikoihinPoutapilvi web design - P4 - julkaisujärjestelmä