Uutiset vuodelta 2013

1.10.2013

Asioimistulkin ammattisäännöstö uudistettiin

Asioimistulkin työtä ohjaava uudistettu ammattisäännöstö julkistettiin kansainvälisen kääntäjienpäivän seminaarissa Tampereella 27.9. Ammattisäännöstö on tulkkien itsensä laatima eettinen koodisto, joka ohjaa tulkin työtä ja antaa hänelle työkaluja toimia vaikeissakin tilanteissa.

Ammattisäännöstö toimii myös ohjekirjana sellaiselle, joka työskentelee tulkin kanssa. Tutustumalla ohjeistoon tulkin välityksellä kommunikoivat ja tulkin tilaaja ymmärtävät paremmin tulkin roolin ja työn.

Asioimistulkkaus on viranomaisen, yhteiskunnan virallisen instituution tai jonkin muun tahon ja yksilön tai pienehkön ryhmän välisen dialogin tulkkausta. Ammattisäännöstössä tulkilla tarkoitetaan koulutettua ja/tai kokenutta ammattilaista ja tulkkauksen asiantuntijaa, joka on tulkkaustilanteessa täysin puolueeton ja riippumaton.

Ammattisäännöstö sitoo kaikkia KAJ:n jäseniä, jotka työskentelevät tulkkeina.

Ammattisäännöstön ovat laatineet ja hyväksyneet tulkkeja edustavat järjestöt: Suomen kääntäjien ja tulkkien liitto, Käännösalan asiantuntijat KAJ, Suomen Puhevammaisten Tulkit ry, Suomen Viittomakielen Tulkit ry, Suomen kirjoitustulkit ry, Helsingin seudun asioimistulkkikeskus, Keski-Suomen tulkkikeskus, Kuuloliitto ry ja Kuurojen Liitto ry.

Asioimistulkin ammattisäännöstö

Palaa otsikoihinPoutapilvi web design - P4 - julkaisujärjestelmä