Valtion kielipalvelujen alueellistaminen

21.5.2010 Valtion kielipalvelujen alueellistamisesta luovuttava

Hallituksen esitys laiksi valtion kielipalvelujen tuottamisesta heikentää olennaisesti valtionhallinnon kääntäjien työssä menestymisen edellytyksiä. Lakiesityksestä on luovuttava, sillä sen tavoitteena on alueellistaminen alueellistamisen vuoksi, ei toiminnan kannalta järkevä uudelleen organisointi.

Lue lisää


19.8.2009 Valtion kielipalvelukeskus alueellistetaan Vaasaan

Valtionhallinnon alueellistamisen koordinaatioryhmä puolsi kokouksessaan 18.8.2009 valtiovarainministeriön ehdotusta sijoittaa valtionhallinnon kielipalvelukeskus Vaasaan. Ensi vuoden alussa aloittavan keskuksen sivutoimipiste tulee Joensuuhun.

Lue lisää


17.6.2009 Valtionhallinnon kielipalvelukeskus perustetaan vuonna 2010 Vaasaan

Valtion tukitoimintojen alueellistamistyöryhmä luovutti loppuraporttinsa 15.6. hallinto- ja kuntaministeriministeri Mari Kiviniemelle. Raportissa esitetään, että valtionhallintoon perustetaan kielipalvelukeskus, joka sijoitetaan Vaasaan osaksi Länsi- ja Sisä-Suomen aluehallintovirastoa. Sivutoimipiste perustetaan Joensuuhun.

Lue lisää


19.5.2009 Valtionhallinnon kääntäjien alueellistamisuunnitelma perustuu virhetulkintaan

KAJ jätti eriävän mielipiteen valtionhallinnon kielipalvelujen alueellistamissuunnitelmaan.

Lue lisää

 

13.5.2009 Valtionhallinnon kääntäjien alueellistamissuunnitelma perustuu virhetulkintaan

Kääntäjiä edustavat ammattijärjestöt vastustavat valtion käännöstyön yksisilmäistä keskittämistä ja alueellistamista. Järjestöt jättävät ensi tiistaina eriävän mielipiteen, mikäli asiaa valmisteleva työryhmä päätyy suosittamaan myös vaativan käännöstyön siirtämistä pois virastoista ja laitoksista.

Lue lisääPoutapilvi web design - P4 - julkaisujärjestelmä