Valtion kielipalvelujen alueellistaminen

21.5.2010

Valtion kielipalvelujen alueellistamisesta luovuttava

Hallituksen esitys laiksi valtion kielipalvelujen tuottamisesta heikentää olennaisesti valtionhallinnon kääntäjien työssä menestymisen edellytyksiä. Lakiesityksestä on luovuttava, sillä sen tavoitteena on alueellistaminen alueellistamisen vuoksi, ei toiminnan kannalta järkevä uudelleen organisointi.

Tätä mieltä ovat Julkisalan koulutettujen neuvottelujärjestö JUKO ry, Akavan Erityisalat ry ja sen jäsenyhdistys Käännösalan asiantuntijat KAJ ry. Liitot jättivät JUKOn nimissä valtiovarainministeriölle lakiesityksen hylkäämistä vaativan lausunnon. 

 

Liitot katsovat, että lakiesityksen valmistelussa ei ole ymmärretty kääntäjän työn ydintä: ammattikääntäjä tekee työtä tiiviissä yhteistyössä substanssivirkamiesten eli tekstintuottajien kanssa. Kääntäjän ensisijainen kollega on kyseisen hallinnonalan substanssivirkamies, ei koskaan toisen hallinnonalan kääntäjä. Näin kääntäjien keskittäminen fyysisesti yhteen ei tuo olennaista lisäarvoa.

Kääntäjän työ valtion hallinnossa on pitkälle erikoistunutta osaamista. Jokaisen hallinnonalan, esimerkiksi vero- tai poliisiasioiden, oppimiseen ja riittävään hallintaan kuluu kääntäjältä vuosia ja ala omaksutaan vuorovaikutuksessa substanssivirkamiesten kanssa.

Lakiesitys olettaa toisin. Nähdään, että kääntäjistä voidaan tehdä noin vain kaikkien alojen asiantuntijoita, jotka voivat lennosta sijaistaa toisen alan kääntäjää. Ammattikääntäjältä siis odotetaan laajempaa osaamista kuin substanssivirkamiehiltä.

- Alueellistaminen ja keskittäminen ei tehosta käännöspalvelua, vaan päinvastoin. Käännösten laatu heikkenee väistämättä, jos käännöksiä tuottaa alaa tuntematon kääntäjä. Tämä uhkaa kansalaisten oikeusturvaa, järjestöt arvioivat.

Alueellistamisen toteutus olisi lisäksi keinotekoinen, sillä kääntäjät "hajakeskitettäisiin" lopulta peräti kolmelle paikkakunnalle: Helsinkiin, Vaasaan ja Joensuuhun. Lakiesityksen perusteluissa ei oteta huomioon suoria ja välillisiä yhteydenpitokuluja ministeriöihin ja virastoihin ja tästä aiheutuvaa työajan menetystä. Sekä kääntäjien että käännöspalveluiden käyttäjien työaikaa kuluu aiempaa enemmän käännöstyön järjestämiseen. Huomioimatta on myös jäänyt se, että kolmelle paikkakunnalle hajautetut kääntäjät tarvitsevat tukipalveluja, joiden kustannuksia suunnitelmassa ei ole arvioitu.


Palaa otsikoihinPoutapilvi web design - P4 - julkaisujärjestelmä