Valtion kielipalvelujen alueellistaminen

19.8.2009

Valtion kielipalvelukeskus alueellistetaan Vaasaan

Valtionhallinnon alueellistamisen koordinaatioryhmä puolsi kokouksessaan 18.8.2009 valtiovarainministeriön ehdotusta sijoittaa valtionhallinnon kielipalvelukeskus Vaasaan. Ensi vuoden alussa aloittavan keskuksen sivutoimipiste tulee Joensuuhun.

Ensimmäisessä vaiheessa kielipalvelukeskukseen sijoitettaisiin tällä hetkellä ostopalveluna hankittavan ruotsin kielen ja vieraiden kielten käännöstyö.

Toisessa vaiheessa keskus- ja aluehallinnon virastoissa sekä ministeriöissä tapahtuvan kääntäjien eläköitymisen myötä ruotsin kielen (muu kuin säädöskääntäminen) ja vieraiden kielten käännöstyö hankittaisiin kielipalvelukeskukselta. Kielipalvelukeskuksen perustaminen koskee 20 - 40 henkilötyövuotta.

Kielipalvelukeskuksesta tulee osa Länsi- ja Sisä-Suomen aluehallintovirastoa.

Kääntäjien ammattijärjestö KAJ on vastustanut hanketta. Sen mielestä kääntäjien siirtäminen ministeriöistä ja virastoista kielipalvelukeskukseen heikentää valtionhallinnon kääntäjien työssä menestymisen edellytyksiä.  Valtionhallinnon kääntäjät ovat alaansa erikoistuneita asiantuntijoita, joiden ensisijaisia kollegoita ovat substanssivirkamiehet. Muut kääntäjät, tulkit, terminologit ja kielentarkastajat muodostavat yksittäisen kääntäjän tärkeän, mutta toissijaisen kollegaverkoston. On siis kyseenalaista saadaako alueellistamisella ja keskittämisellä tehostettua palvelun tarjontaa ja parannettua sen laatua.


Palaa otsikoihinPoutapilvi web design - P4 - julkaisujärjestelmä