Valtion kielipalvelujen alueellistaminen

13.5.2009

Valtionhallinnon kääntäjien alueellistamissuunnitelma perustuu virhetulkintaan

Kääntäjiä edustavat ammattijärjestöt vastustavat valtion käännöstyön yksisilmäistä keskittämistä ja alueellistamista. Järjestöt jättävät ensi tiistaina eriävän mielipiteen, mikäli asiaa valmisteleva työryhmä päätyy suosittamaan myös vaativan käännöstyön siirtämistä pois virastoista ja laitoksista.

Valtio suunnittelee parhaillaan käännöstyön keskittämistä vuonna 2010 aloittavaan alueelliseen kielipalvelukeskukseen. Jatkossa kääntäjät - joitakin poikkeuksia lukuun ottamatta - eivät työskentelisi enää virastoissa ja laitoksissa, vaan tuottaisivat käännöksiä "kioskimaisesti" ja keskitetysti tilaustöinä. Uudistusta valmistelee valtion tukitoimintojen alueellistamistyöryhmä, joka päättää suosituksestaan tiistaina 19.5.2009. Työryhmän määräaika päättyy toukokuun lopussa.  

Kääntäjien ammattijärjestö ja Akavan Erityisalat katsovat, että ehdotettu "kioskiratkaisu" sopii vain nykyisin ostopalveluina hankittaviin valtion käännöstöihin, jotka edellyttävät verrattain vähän sisältöosaamista. Vaativat käännökset sekä ulkoa ostettujen käännösten tarkistaminen edellyttävät syvällistä sisältöosaamista ja kääntäjän tiivistä yhteistyötä tekstin tuottajan kanssa. On selvää, että käännöspalvelun laatu vaarantuu, mikäli tämä vaativa käännöstyö siirretään pois yksiköiltä itseltään.

Liitot katsovat, että käännöstyön alueellistamissuunnitelma perustuu kääntäjän ammattia koskevaan virhetulkintaan. Kääntäjien siirtämistä "saman katon alle" perustellaan "osaamisintensiivisyyden paranemisella" ja jopa kääntäjien aseman ja arvostuksen nostamisella. Uudistusten arvellaan pitkällä aikavälillä lisäävän palvelun tuottavuutta.

- Perustelun taustalla on virhepäätelmä. Kääntäjän lähin yhteistyökumppani on käännettävän tekstin sisällöstä vastaava asiantuntija, ei toinen kääntäjä. Jos kääntäjän yhteyttä muuhun viestintäprosessiin heikennetään, "osaamisintensiivisyys" ei parane vaan huononee. Muut kääntäjät ovat toki tärkeä, mutta kääntäjälle vasta toissijainen viiteryhmä, liitot painottavat.

- "Kioskimainen" toimintatapa ei myöskään lisää käännösalan arvostusta, vaan päinvastoin vääristää käsitystä vaativan käännöstyön luonteesta. Kyseessä ei ole erillinen, päälle liimattava toiminto, vaan osa ydinprosessia. Kääntäminen vertautuu suoraan viestintään. Yhtä huonosti sopisi se, että viraston viestintä ostettaisiin kokonaan ulkoa.

Liitot korostavat, että käännöstyöt ovat vaativuudeltaan erilaisia ja että osa töistä voidaan hyvin keskittää palvelukeskukseen tai ulkoistaa. Tällaisia ovat yleisluontoiset ja vähemmän sisältöosaamista edellyttävät työt, joita jo nyt hankitaan ulkopuolisilta tuottajilta.  

- Nykyisin valtion ulkoa ostettavien käännöspalvelujen laatu vaihtelee ja omien kääntäjien on joka tapauksessa aina tarkistettava käännökset. Keskitetty kielipalvelukeskus todennäköisesti parantaisi jatkossa tällaisten käännösten tasoa, liitot korostavat kannanotossaan.

Lisätietoja:

toiminnanjohtaja Hanna Gorschelnik, Kääntäjien ammattijärjestö ry, puh. 050 576 2553
valtiosektorin asiamies Kalevi Juntunen, Akavan Erityisalat ry, puh. 040 582 2780

Palaa otsikoihinPoutapilvi web design - P4 - julkaisujärjestelmä