Valtion kielipalvelujen alueellistaminen

19.5.2009

Valtionhallinnon kääntäjien alueellistamisuunnitelma perustuu virhetulkintaan

KAJ jätti eriävän mielipiteen valtionhallinnon kielipalvelujen alueellistamissuunnitelmaan.

Kääntäjien ammattijärjestö ja Akavan Julkisalan koulutettujen neuvottelujärjestö JUKO jättivät tiistaina 19.5. eriävän mielipiteen valtionhallinnon kielipalveluita koskevaan alueellistamissuunnitelmaan. Alueellistamista selvittänyt työryhmä päätyi suosittamaan vaativan käännöstyön siirtämistä pois virastoista ja laitoksista. Kääntäjien ammattijärjestö vastustaa valtion käännöstyön yksisilmäistä keskittämistä ja alueellistamista.

Valtio suunnittelee parhaillaan käännöstyön keskittämistä vuonna 2010 Vaasassa aloittavaan alueelliseen kielipalvelukeskukseen. Lisäksi Joensuuhun perustettaisiin sivutoimipiste. Jatkossa kääntäjät - joitakin poikkeuksia lukuun ottamatta - eivät työskentelisi enää virastoissa ja laitoksissa, vaan tuottaisivat käännöksiä "kioskimaisesti" ja keskitetysti tilaustöinä. Uudistusta valmistelee valtion tukitoimintojen alueellistamistyöryhmä, joka päätti suosituksestaan tiistaina 19.5.2009. Työryhmän määräaika päättyy toukokuun lopussa ja se luovuttaa raporttinsa hallinto- ja kuntaministeri Mari Kiviniemelle kuun vaihteessa.

Valtionhallinnon kielipalveluiden järjestämistä on selvitetty jo aiemmin vuosina 2006 ja 2007. Selvityksissä todettiin käännöspalveluiden käyttäjien olevan tyytyväisiä samaansa joustavaan, asiantuntevaan, laadukkaaseen ja ripeään palveluun. Hankkeessa tehtyjen kyselyiden ja haastattelujen perusteella selvisi, että suurin osa ministeriöistä ja virastoista toivoo omien kääntäjien ja tulkkien säilymistä organisaatiossa.

Tukitoimintojen alueellistamistyöryhmän loppuraportissa ei ole esitetty edellisiin raportteihin nähden sellaisia uusia taloudellisia tai toiminnallisia perusteita valtionhallinnon kääntäjien alueellistamisesta perustettavaan kielikeskukseen, että JUKO ja KAJ voisivat tältä osin hyväksyä alueellistamistyöryhmän esityksen.

Järjestöt katsovat, että käännöstyön alueellistamissuunnitelma perustuu kääntäjän ammattia koskevaan virhetulkintaan. Kääntäjien siirtämistä "saman katon alle" perustellaan "osaamisintensiivisyyden paranemisella" ja jopa kääntäjien aseman ja arvostuksen nostamisella. Uudistusten arvellaan pitkällä aikavälillä lisäävän palvelun tuottavuutta.

- Perustelun taustalla on virhepäätelmä. Kääntäjän lähin yhteistyökumppani on käännettävän tekstin sisällöstä vastaava asiantuntija, ei toinen kääntäjä. Jos kääntäjän yhteyttä muuhun viestintäprosessiin heikennetään, "osaamisintensiivisyys" ei parane vaan huononee. Muut kääntäjät ovat toki tärkeä, mutta kääntäjälle vasta toissijainen viiteryhmä, KAJ painottaa.

- "Kioskimainen" toimintatapa ei myöskään lisää käännösalan arvostusta, vaan päinvastoin vääristää käsitystä vaativan käännöstyön luonteesta. Kyseessä ei ole erillinen, päälle liimattava toiminto, vaan osa ydinprosessia. Kääntäminen vertautuu suoraan viestintään. Yhtä huonosti sopisi se, että viraston viestintä ostettaisiin kokonaan ulkoa.

Palaa otsikoihinPoutapilvi web design - P4 - julkaisujärjestelmä