Valtion kielipalvelujen alueellistaminen

17.6.2009

Valtionhallinnon kielipalvelukeskus perustetaan vuonna 2010 Vaasaan

Valtion tukitoimintojen alueellistamistyöryhmä luovutti loppuraporttinsa 15.6. hallinto- ja kuntaministeriministeri Mari Kiviniemelle. Raportissa esitetään, että valtionhallintoon perustetaan kielipalvelukeskus, joka sijoitetaan Vaasaan osaksi Länsi- ja Sisä-Suomen aluehallintovirastoa. Sivutoimipiste perustetaan Joensuuhun.

Kielipalvelukeskuksen toiminnan käynnistäminen tapahtuu kahdessa vaiheessa. Ensimmäisessä vaiheessa kielipalvelukeskukseen sijoitetaan tällä hetkellä ostopalveluna hankittava ruotsin kielen ja vieraiden kielten käännöstyö. Toisessa vaiheessa keskus- ja aluehallinnon virastoissa sekä ministeriöissä tapahtuvan kääntäjien eläköitymisen myötä ruotsin kielen, muun kuin säädöskääntämisen, ja vieraiden kielten käännöstyö hankitaan kielipalvelukeskukselta.

Luovutustilaisuudessa ministeri Kiviniemi kiinnitti huomiota siihen, että kielipalvelukeskuksen perustamisesta huolimatta kääntämistyön kehittämisessä pitää jatkossa kiinnittää erityistä huomiota lähtötekstien laatuun. Lisäksi tarkoituksena on hyödyntää laajamittaisesti nykyaikaista teknologiaa ja tarkastella kääntämisen prosessia ja kääntämistyön organisointia sekä ministeriö- että virastotasolla. Kiinnittämällä edellä mainittuihin tekijöihin erityistä huomiota tuetaan kääntäjien mahdollisuutta keskittyä kääntämisen ydintoimintaan.

Kääntäjien ammattijärjestö on vastustanut valtion käännöstyön yksisilmäistä keskittämistä ja alueellistamista. KAJ jätti raporttiin Akavan julkisalan koulutettujen neuvottelujärjestö JUKO:n kanssa eriävän mielipiteen.

Työryhmän loppuraportti on saatavissa osoitteesta www.vm.fi/julkaisut

Palaa otsikoihinPoutapilvi web design - P4 - julkaisujärjestelmä