Lomakkeet

Akavan Erityisalojen sivuilta saat seuraavat lomakkeet:

Osoitteenmuutos

Työnantajan tiedot

Perhevapaa

Työttömyys

Lomautus

Vuorotteluvapaa

Valmistuminen tai opintojen jatkuminen, uusien opintojen aloittaminen

Jäsentietojen muutokset, jäsenyhdistyksen vaihto Akavan Erityisalojen sisällä

Ilmoitus apurahan saamisesta

Siirtyminen palkansaajasta ammatinharjoittajaksi/yrittäjäksi

Sivutoiminen ammatinharjoittaja

Eläkkeelle siirtyminen

EroaminenPoutapilvi web design - P4 - julkaisujärjestelmä