Akavalainen edunvalvonta

Suomalainen työmarkkinajärjestelmä perustuu sopimuksiin työnantajien ja työntekijöiden välillä. Kumpaakin osapuolta edustavat niiden omat järjestöt, työmarkkinajärjestöt, eli palkansaajien keskusjärjestöt (AKAVA, STTK ja SAK) ja työnantajien keskusjärjestöt. Ammattijärjestöt kuuluvat palkansaajien keskusjärjestöihin.

Kuulumme Akavan Erityisalojen kautta akavalaiseen yhteisöön.

Sopimuksilla on vuosien aikana saatu merkittäviä työelämän parannuksia, jotka nykyään tuntuvat itsestäänselvyyksiltä:
 • kahdeksan tunnin työaika 1917
 • neljän viikon vuosiloma 1971
 • loma(ltapaluu)raha 1972
 • äitiysloma 7 kk 1974
 • sairaus- ja äitiyspäivärahauudistus 1981
 • ansiosidonnainen työttömyysturva 1984
 • tasa-arvolaki 1987
 • määräaikaisten työsuhteiden rajoittaminen 2003
 • vuorotteluvapaa 2009
 • muutosturva 2010
 • viiden viikon isyysvapaa 2010
 • isyysvapaauudistus 2013


Poutapilvi web design - P4 - julkaisujärjestelmä