Historiaa

Käännösalan asiantuntijat KAJ ry:n (entiseltä nimeltään Kääntäjien ammattijärjestö) toiminta alkoi 10.11.1979 kun Diplomikielenkääntäjät ry (DKK ry) ja Virka- ja työsopimussuhteiset kielenkääntäjät ry (VTSK ry) päättivät yhdistyä ja muodostaa Kääntäjien ammattijärjestön ajamaan kääntäjien ja tulkkien ammatillisia etuja.

Kääntäjien ammattijärjestö perustettiin toimimaan jäsentensä valtakunnallisena yhdyssiteenä, valvomaan jäsentensä palkkauksellisia sekä muita ammatillisia ja yhteiskunnallisia etuja. Tehtäväksi muodostui myös käännöstaidon tason kohottaminen ja kääntäjien ammatin arvostuksen lisääminen.

Kääntäjien ammattijärjestö liittyi Akavan Erityisaloihin (silloin Akavan Erityisalojen Keskusliitto) vuodenvaihteessa 1979–1980.

Vuonna 2009 järjestö uudisti nimensä Käännösalan asiantuntijat KAJ:ksi. Käännös- ja tulkkausalalle oli vuosikymmenten kuluessa syntynyt uusia ammatteja ja järjestö oli kasvanut edustamaan monia muitakin kielen ja viestinnän ammattilaisia kuin kääntäjiä ja tulkkeja. Uudella nimellä haluttiin huomioida nämäkin ammattiryhmät.

Vuonna 1983 KAJ:n jäsenmäärä oli 338, mutta 20 vuotta täyttäessään järjestössä oli jo 1856 jäsentä. 1990-luvulla jäsenmäärä kasvoi nopeasti. Ennätysmäinen jäsenmäärän kasvu ajoittui vuoteen 1991, jolloin jäsenmäärä kasvoi peräti 28 %. 1990-luvulla jäsenkasvu oli noin 11 prosenttia vuodessa, mutta tasaantui 2000-luvulla muutaman prosentin vuosivauhtiin. Vuoden 2013 lopussa jäsenmäärä oli 2256. Vuoden 2018 alussa jäsenmäärä oli 2168.


Uutisarkisto järjestön historiasta

21.9.2009

KAJ:n uudeksi nimeksi ehdolla Käännösalan asiantuntijat

Kääntäjien ammattijärjestön yhdistyskokous päätti 21.9., että järjestön uudeksi nimeksi tulee Käännösalan asiantuntijat KAJ ry. Yhdistyksen ruotsinkieliseksi nimeksi tulee Översättningsbranschens experter KAJ rf.

- Nimeä haluttiin muuttaa, sillä nimi Kääntäjien ammattijärjestö ei enää kuvaa koko jäsenkuntaamme, kertoo puheenjohtaja Anita Tuohino.

- Käännösala on kehittynyt voimakkaasti viimeisen reilun vuosikymmenen aikana. Perinteisten kääntäjän ja tulkin ammattien rinnalle on syntynyt uusia ammatteja: tekniset viestijät, lokalisoijat, dokumentoijat. KAJ edustaa myös käännöskoordinaattoireita, projektipäälliköita ja muita monikielisen viestinnän asiantuntijoita, jotka työskentelevät monissa eri tehtävissä esim. viestintä- ja vientitehtävissä, sanoo Tuohino.

Jotta nimenmuutos tulee voimaan, se täytyy hyväksyä kahdessa perättäisessä yhdistyksen kokouksessa. Toisen kerran nimenmuutosta käsitellään 23.11. pidettävässä yhdistyksen sääntömääräisessä syyskokouksessa. Virallisesti KAJ:n nimi siis muuttuu marraskuussa.


Palaa otsikoihinPoutapilvi web design - P4 - julkaisujärjestelmä