Jäsenemme

KAJ:n jäsenistä 41 % työskentelee kääntäjänä tai tulkkina tai molemmissa tehtävissä. Tyypillisimpiä jäsentemme tehtävänimikkeitä ovat
 • kääntäjä (esim. av-kääntäjä, asiatekstikääntäjä, suomentaja)
 • tulkki (esim. asioimistulkki, oikeustulkki, kirjoitustulkki)
 • kansainvälisten asioiden koordinaattori
 • kieliasiantuntija
 • käännöskoordinaattori
 • projektipäällikkö
 • projektijohtaja
 • tekninen kirjoittaja
 • terminologi
 • tiedottaja
 • tutkija
 • vientisihteeri
 • vientipäällikkö
 • viestintäpäällikkö
 • Documentation Specialist
 • Localisation Specialist

Monet työskentelevät dokumentoinnin ja lokalisoinnin eri tehtävissä eri nimikkein. Jäsenistöämme toimii myös viestinnän ja viennin eri tehtävissä.

KAJ:n jäsenistä 61 % on työssä eri yritysten, järjestöjen ja säätiöiden palveluksessa. Käännöspalveluja ja kielikoulutusta tarjoavat yritykset työllistävät jäsenkuntaamme, mutta suuria työllistäjiä ovat myös lokalisointipalveluja ja teknistä dokumentointia ja kirjoittamista tarvitsevat ja tarjoavat yritykset.

Julkishallinto eli valtio ja kunnat työllistää noin 21 % jäsenistöstämme.

Sijoittuminen sopimusaloittain
(tilanne tammikuu 2018)

työnantajasektori

osuus työssä käyvistä jäsenistä
yksityinen

61 %
valtio

12 %
ammatinharjoittajat/yrittäjät
12 %
kunta

8 %
korkeakoulu

4 %
muut
 3 %

Akateemisia asiantuntijoita

Järjestömme jäsenistä 73 % on suorittanut vähintään ylemmän korkeakoulututkinnon. Alemman korkeakouluasteen tutkinnon on suorittanut 20 % jäsenistöstä. Tähän lukeutuvat mm. diplomikielenkääntäjät. Ulkomailla bachelor-tason tai maisteritason tutkinnon on suorittanut 2% jäsenistä. Muita tutkintoja on kolmella prosentilla jäsenistä (tammikuu 2018).


 FT, kielet tai kääntäminen ja tulkkaus
 1 % jäsenistä
FL, kielet tai kääntäminen ja tulkkaus
 2 % jäsenistä
FM, kielet tai kääntämisen tai monikielisen viestinnän koulutusohjelma
66 % jäsenistä
Diplomikielenkääntäjä DKK
2 % jäsenistä
HuK, kielet tai kääntäminen
 13 % jäsenistä


Jäsenmäärä 1.1.2018: 2168


Päivitetty 10.1.2018

Poutapilvi web design - P4 - julkaisujärjestelmä