KAJ Akavan Erityisaloissa

Yhdessä Akavan Erityisalojen kanssa teemme työtä sen eteen, että monikielisen viestinnän ammattilaisten työelämä olisi entistä parempaa. Tuemme ja autamme emoliittoamme sen pyrkiessä kehittämään työelämää ja ratkomaan ongelmakohtia ja toimimme asiantuntija-apuna käännös- ja tulkkausalaa ja monikielistä viestintää koskevissa asioissa. KAJ:n edustajat toimivat aktiivisesti Akavan Erityisalojen eri luottamuselimissä.

KAJ:n jäsenet saavat yksilöedunvalvonnan ja asiantuntija-avun sekä monet muut jäsenedut Akavan Erityisalojen kautta. Lue lisää jäseneduistasi ja tuestamme työurallasi.


KAJ:n luottamushenkilöt edustavat jäseniämme seuraavissa Akavan Erityisalojen elimissä:

  • hallitus
  • yksityissektorin neuvottelukunta
  • valtion neuvottelukunta
  • kunnan neuvottelukunta
  • korkeakoulutoimikunta
  • ammatinharjoittajien ja yrittäjien toimikunta
  • liittokokouksetPoutapilvi web design - P4 - julkaisujärjestelmä