Kansainvälinen toiminta

KAJ on jäsenenä eurooppalaisessa oikeus- ja viranomaiskääntäjien ja –tulkkien kattojärjestössä EULITA:ssa. Järjestön kautta pyrimme vahvistamaan oikeustulkkauksen ja viranomaiskääntämisen asemaa Euroopassa.

Akavan Erityisalojen kautta pääsemme toimimaan seuraavien kansaivälisten organisaatioiden kanssa:
SASK – Suomen ammattiliittojen solidaarisuuskeskus
FIPSU - Suomen julkisen alan ammattijärjestöjen EU-järjestö
NOFS - Norden Offentliganställdas Fackliga Samorganisation
EPSU- European Federation of Public Service Union

Suomalaisten palkansaajakeskusjärjestöjen SAK:n, STTK:n
ja Akavan yhteinen Brysselin edustusto FinUnions huolehtii palkansaajien edunvalvonnasta Brysselissä. FinUnionsin kautta saamme tietoa EU-päätöksenteosta työelämään liittyvissä asioissa.

Poutapilvi web design - P4 - julkaisujärjestelmä