Sorvin ääressä

23.10.2018 Work with Meaning

At the two-day festival of learning, Dare to Learn, Frank Martela, coach and researcher at the University of Helsinki, and Jaakko Sahimaa, organizational psychologist and the founder of Meaningful Work Finland, had a fireside chat where they discussed the elements of meaningful work, how meaningfulness can be measured and how we, as individuals, can contribute to the meaningfulness of our work. Lue lisää

12.10.2018 Neljä myyttiä työelämästä

Kaksipäiväisessä oppimistapahtumassa Dare to Learnissä oppimisesta eri tavoin kiinnostuneet kuuntelivat teemaan liittyviä puheenvuoroja, haastatteluja ja paneelikeskusteluja, oppivat työpajoissa, sovelluksia ja menetelmiä kokeilemalla ja keskustelemalla toisten oppijoiden kanssa. Yhdessä paneelikeskusteluista pohdittiin työelämää liittyviä myyttejä. Tapahtuma järjestettiin syyskuussa. Lue lisää


Kielen päällä

16.11.2018 Tulkki taskussasi

Mobiilitulkkaus on kasvattanut suosiotaan. Puhelintulkkauksena tai videokuvan kanssa tehtävä mobiilitulkkaus sopii tiettyihin tilanteisiin, mutta kaiken kattavaksi ratkaisuksi siitä ei ole. Lue lisää

7.11.2018 Trendit ja megatrendit kieliasiantuntijan työssä

Megatrendit kuten digitalisaatio, verkostoituminen ja työn murros ovat muutosvoimia, jotka mullistavat maailmaa. Kieliasiantuntijan työssä ne näkyvät muun muassa monimuotoisena työnä, työprosessien automatisoitumisena ja mahdollisuutena hyödyntää osaamisverkostoja. Lue lisää


Fakta & Fiktio

9.11.2018 Sano se sävelin

Anna-Maija Ihander on käännösalan freelancer ja intohimoinen laulujen suomentaja. Hänen kynästään on purkautunut suomeksi laulettuja melodioita konserttilavoille, televisioruutuihin ja teatterinäyttämöille – tulevaisuudessa toivottavasti yhä isommille. Lue lisää

12.6.2018 Joustavan ja epävarman ristipaineessa: prekariaatin nousu

Kirjassaan Joustava työ, epävarma elämä (Like Kustannus, 2016) Laura Haapala tarkastelee työn ja epätyypillisten työsuhteiden historiaa, nykyisyyttä ja tulevaisuuden suuntia. Aihe konkretisoituu esimerkkien ja haastatteluaineiston kautta. Kokemuksiaan kirjassa kertoo myös tulkki. Lue lisää


Lentävät lauseet

26.9.2018 Linkkinä kommunikaation verkostossa

Kommunikaatio – miten paljon erilaisia puolia siinä onkaan. Tarkemmin kun ajattelen, näen oikeastaan kaikkialla ympärilläni kommunikaation eri muotoja, kirjoittaa Kajawan toimittaja Johanna Hämäläinen. Lue lisää

24.8.2018 Työpajassa pohdittiin muutosta ja yhdistymistä

Yhteensä yhdeksän KAJ:n ja Suomen Viittomakielen Tulkkien jäsentä osallistui huhti-toukokuussa järjestettyyn kahteen työpajaan, joissa käsiteltiin järjestöjen vuodenvaihteessa tapahtuvan yhdistymisen herättämiä ajatuksia ja mietittiin yhdessä, miten saadaan aikaan hyvä muutos. Kokemukset työpajatyöskentelystä olivat hyvät ja työpajoja aiotaan järjestää syksyllä lisää. Lue lisää


Poutapilvi web design - P4 - julkaisujärjestelmä