Sorvin ääressä

12.12.2018 Helpot signaalit vauhdittavat ostopäätöksiä

Ostajan hintamielikuvat, ostopäätökseen liittyvät ajattelun prosessit ja ostajan käsitykset tuotteen tai palvelun arvosta ovat kaikki osa hinnoittelun psykologiaa. Kajawa kävi Helsingin kirjamessuilla lokakuussa kuuntelemassa, mitä kerrottavaa aihetta tutkivalla kouluttaja ja tutkija Outi Somervuorella on siitä, miten näihin kaikkiin vaikutetaan. Lue lisää

28.11.2018 Oikeustulkilla on iso tontti, loputtomasti opittavaa

Henkilökohtainen kiinnostus tulkkaukseen vei Tuija Kokon jatkokouluttamaan itseään oikeustulkiksi. Tässä maailmassa on loputtomasti oppimisen mahdollisuuksia. Lue lisää


Kielen päällä

16.11.2018 Tulkki taskussasi

Mobiilitulkkaus on kasvattanut suosiotaan. Puhelintulkkauksena tai videokuvan kanssa tehtävä mobiilitulkkaus sopii tiettyihin tilanteisiin, mutta kaiken kattavaksi ratkaisuksi siitä ei ole. Lue lisää

7.11.2018 Trendit ja megatrendit kieliasiantuntijan työssä

Megatrendit kuten digitalisaatio, verkostoituminen ja työn murros ovat muutosvoimia, jotka mullistavat maailmaa. Kieliasiantuntijan työssä ne näkyvät muun muassa monimuotoisena työnä, työprosessien automatisoitumisena ja mahdollisuutena hyödyntää osaamisverkostoja. Lue lisää


Fakta & Fiktio

9.11.2018 Sano se sävelin

Anna-Maija Ihander on käännösalan freelancer ja intohimoinen laulujen suomentaja. Hänen kynästään on purkautunut suomeksi laulettuja melodioita konserttilavoille, televisioruutuihin ja teatterinäyttämöille – tulevaisuudessa toivottavasti yhä isommille. Lue lisää

12.6.2018 Joustavan ja epävarman ristipaineessa: prekariaatin nousu

Kirjassaan Joustava työ, epävarma elämä (Like Kustannus, 2016) Laura Haapala tarkastelee työn ja epätyypillisten työsuhteiden historiaa, nykyisyyttä ja tulevaisuuden suuntia. Aihe konkretisoituu esimerkkien ja haastatteluaineiston kautta. Kokemuksiaan kirjassa kertoo myös tulkki. Lue lisää


Lentävät lauseet

26.9.2018 Linkkinä kommunikaation verkostossa

Kommunikaatio – miten paljon erilaisia puolia siinä onkaan. Tarkemmin kun ajattelen, näen oikeastaan kaikkialla ympärilläni kommunikaation eri muotoja, kirjoittaa Kajawan toimittaja Johanna Hämäläinen. Lue lisää

24.8.2018 Työpajassa pohdittiin muutosta ja yhdistymistä

Yhteensä yhdeksän KAJ:n ja Suomen Viittomakielen Tulkkien jäsentä osallistui huhti-toukokuussa järjestettyyn kahteen työpajaan, joissa käsiteltiin järjestöjen vuodenvaihteessa tapahtuvan yhdistymisen herättämiä ajatuksia ja mietittiin yhdessä, miten saadaan aikaan hyvä muutos. Kokemukset työpajatyöskentelystä olivat hyvät ja työpajoja aiotaan järjestää syksyllä lisää. Lue lisää


Poutapilvi web design - P4 - julkaisujärjestelmä