Sorvin ääressä

1.3.2018 Teho-osaston synnytti haave yhteisöllisestä työtilasta

Tampereella yliopiston ja Tampere-talon tuntumassa sijaitsee yksinyrittäjien yhteisölliseksi työtilaksi perustettu Teho-osasto. Sen toiminnasta vastaavat itsekin kääntäjäyrittäjinä työskentelevät Elina Eskola, Hanna Sirniö ja Kaisu Keisala-Kaseja. Lue lisää

26.1.2018 Uratarina: Kääntäjästä opettamisen pariin ja koulutussuunnittelijaksi

Tamperelainen Taina Pitkänen teki työuransa alussa töitä freelancekääntäjänä usean vuoden ajan. Sen jälkeen hän palasi opiskelemaan ja työskentelee tätä nykyä koulutussuunnittelijana Tampereen yliopiston Viestintätieteiden tiedekunnassa. Lue lisää


Kielen päällä

29.1.2018 Kielentarkastajatkin luovat valinnoillaan käännössuomea

Taina Pitkänen tutki kielentarkastuksen vaikutusta käännöskielen konventionaalistumiseen asiateksteissä. Tutkimuksessa tarkasteltiin käännöstekstejä nimenomaan suomen kielen näkökulmasta. Lue lisää

17.11.2017 Lokalisointia kulttuurialueesta toiseen

Vanessa Sjögren tekee töitä yrittäjänä, ja hänen työnkuvaansa kuuluu kääntämistä, teknistä kirjoittamista ja lokalisointia. Tätä juttua varten istahdimme Sjögrenin kanssa alas juttelemaan lokalisoinnista. Lue lisää


Fakta & Fiktio

12.6.2018 Joustavan ja epävarman ristipaineessa: prekariaatin nousu

Kirjassaan Joustava työ, epävarma elämä (Like Kustannus, 2016) Laura Haapala tarkastelee työn ja epätyypillisten työsuhteiden historiaa, nykyisyyttä ja tulevaisuuden suuntia. Aihe konkretisoituu esimerkkien ja haastatteluaineiston kautta. Kokemuksiaan kirjassa kertoo myös tulkki. Lue lisää

18.5.2018 KAJ:n gradustipendisti Tuula Ulug laati opinnäytteenään suomi-turkki rikosoikeuden yleissanaston

Haastattelimme vuoden 2017 KAJ:n gradustipendin saajaa Tuula Ulugia hänen tutkimuksestaan. Ulug teki opinnäytetyönään suomi-turkki rikosoikeuden yleissanaston. Lue lisää


Lentävät lauseet

24.8.2018 Työpajassa pohdittiin muutosta ja yhdistymistä

Yhteensä yhdeksän KAJ:n ja Suomen Viittomakielen Tulkkien jäsentä osallistui huhti-toukokuussa järjestettyyn kahteen työpajaan, joissa käsiteltiin järjestöjen vuodenvaihteessa tapahtuvan yhdistymisen herättämiä ajatuksia ja mietittiin yhdessä, miten saadaan aikaan hyvä muutos. Kokemukset työpajatyöskentelystä olivat hyvät ja työpajoja aiotaan järjestää syksyllä lisää. Lue lisää

3.7.2018 Tulkkien asiantuntijuus näkyväksi

"Mediassa kerrotaan aika-ajoin viranomaistulkkauksissa ilmenevistä ongelmista. Tulkkausalan järjestöt laativat näihin vastineitaan. Tarvitaan kuitenkin aktiivista vuoropuhelua, sanan levittämistä, ammattitaidon korostamista ja avointa keskustelua laadun merkityksestä, ennen kuin tilanne voi korjaantua", kirjoittaa Käännösalan asiantuntijat KAJ:n puheenjohtaja Suvi Seikkula. Lue lisää


Poutapilvi web design - P4 - julkaisujärjestelmä