Fakta & Fiktio

21.9.2016

Teosarvio: Mestareiden opissa

Kymmenen konkarikääntäjän kaarti on koonnut virtuaaliprojektina verkkoon kirjan, joka on perusteellinen kokoelma vinkkejä uraansa aloitteleville ja alaa opiskeleville kääntäjille ja tulkeille.

Kääntäjämestarin kirja on verkkoprojekti, jota kokeneet kääntäjät Pia von Essen, Katja Juutistenaho, Katariina Kallio, Tiina Kinnunen, Mirka Lahti, Mili Viita, Liisa Laakso-Tammisto, Kirsi Vainionperä, Laura Vuorinen ja Anna Mäntynen rakentavat sivuprojektina nettiin. Sen sisältämät neuvot ovat asiantuntevia, sillä tällä joukolla on vankka ja monipuolinen käännösalan kokemuspakki. Siihen kuuluu niin kirjoitustulkkausta, av-kääntämistä, konferenssitulkkausta, asiatekstikääntämistä, teknistä dokumentointia, ohjelmistolokallisointia, oikeustulkkausta, käännösalan opetustyötä kuin kielentarkistusta lukuisilla eri kielillä.

Kirjan synty on Liisa Laakso-Tammiston ideassa. Hän kirjoitti kielipalveluaiheiseen suljettuun Facebook-ryhmään lokakuussa 2015: ”Kuulkaa ystävät. Kirjoitetaan kirja. Tehdään verkkojulkaisu. Siinä voisi olla ohjeita alalle pyrkiville siitä, miten lähestyä töiden saamiseen ja toimeentuloon liittyviä asioita. Kirjan kirjoittajien pitäisi edustaa laajasti alan osaamista: käännöstoimistoja, kääntäjäyrittäjiä jatulkkeja. Miltäs kuulostaa? Olen muuten ihan vakavissani.” Yhteisvoimin ideaa alettiin kehittää eteenpäin ja tuloksena on tämä kirja.

Fokuksessa uran alku

Kirja on suunnattu itsensätyöllistäjille, joita suurin osa kääntäjistä ja tulkeista onkin. Sen luvut ovat selkeitä kokonaisuuksia, jotka käsittelevät alaa monipuolisesti hinnoittelusta ja itsensä brändäämisestä neuvotteluun ja asiakashallintaan. Ensimmäinen luku lähtee aivan alkeista, eli siitä miten toiminta startataan.

Oletuksena on, että yrityksen perustamiseen yleisesti liittyvä tietotaito sekä käännösalalla tarvittava kieli- ja muu osaaminen hankitaan tai on hankittu muulla tavalla, ja kirjassa keskitytään käytännön ongelmiin, joita kääntäjä kohtaa uraansa aloittaessaan. Se ei siis rönsyile, vaan fokuksessa on käännösalan ammattilaisen työuran rajattu osa-alue: miten teen tätä työtä ja miten pääsen siinä alkuun. Asioihin ei myöskään paneuduta syvällisesti, mutta näin rakenne pysyy kevyenä ja kirja luettavana. Teksti myös kannustaa lukijaa ottamaan aiheista itse lisää selvää.

”Kääntämisen kaltaisen asiantuntijapalvelun tuottamisessa ajankäytön hallinta on tärkeää, koska yhdelle asiakkaalle myytyä tuntia ei voi myydä toiseen kertaan toiselle asiakkaalle.”

Kääntäjämestarin kirja


Vaikka kirjassa käsitelläänkin myös tulkin työtä, jää se kovin vähälle huomiolle ja Tulkkausprosessin vaiheet -osiota lukuun ottamatta enemmänkin sivuhuomautukseksi sinne tänne. Toki monet käsitellyt asiat liittyvät myös tulkkaustyöhön, mutta ehkä tarvittaisiin myös Tulkkimestarin kirja? 

Kokemuksen syvä rintaääni

Kirjan tyyli on neuvovaa, muttei paapovaa, ytimekästä mutta riittävästi aihetta avaavaa. Mukana on myös case-esimerkkejä, jotka avaavat käytäntöjä paremmin. Läpi kirjan tehdään selvä ero ammattilaisen ja amatöörin välille, mistä paljon plussaa. Kirjaa on myös erittäin miellyttävä lukea, koska sen huomaa kieliammattilaisten kirjoittamaksi. Teksti on sujuvaa ja iskevää.

Kääntäjämestarin kirjasta lukija saa paljon arvokasta tietoa, joka voisi muuten kumuloitua vasta kokemuksen myötä, kuten rutiineihin ja verkostoitumiseen liittyvät asiat. Kokeneelle käännösalan ammattilaiselle kirjan jutut ovatkin jo hyvin tuttuja, mutta monet kohdat, esimerkiksi osiot Omien ratkaisujen perusteleminen ja avaaminen ja Brändinhallinta ovat hyvää kertausta kenelle tahansa. Olisi mielenkiintoista kuulla sellaisen kommentteja kirjasta, jolle kirja on suunnattu, eli uraansa aloittelevan kääntäjän tai tulkin. 

“Erilaiset yrittäjätapahtumat ovat hyviä verkostoitumispaikkoja. Meidän alallamme pienikin yritys voi olla suuri asiakas.”

Kääntäjämestarin kirja


Luvuista on valmiina vasta alle puolet, mutta kirjoittajien saaman positiivisen palautteen uskoisi innoittavan loppuunsaattamistyötä. Koska tiimi kirjoittaa kirjaa oman työn ohella silloin, kun aikaa riittää, ei teksti kiireisten ammattilaisten arjessa välttämättä synny huimaa vauhtia. Mutta hyvää kannattaa odottaa.

Kirja on tärkeä lisä alan näkyvyydelle oikeassa valossa, ammattityönä.

Teksti: Suvi Seikkula


Kääntäjämestarin kirjan palaute liikuttaa
  

 

  Palaa otsikoihin


Poutapilvi web design - P4 - julkaisujärjestelmä