Fakta & Fiktio

21.9.2016 Teosarvio: Mestareiden opissa

Kymmenen konkarikääntäjän kaarti on koonnut virtuaaliprojektina verkkoon kirjan, joka on perusteellinen kokoelma vinkkejä uraansa aloitteleville ja alaa opiskeleville kääntäjille ja tulkeille. Lue lisää


17.8.2016 Gradu: Käännösprosessissa asiakkaan palvelukokemuksella on merkitystä

Santeri Laurén tutki Tampereen yliopistolle keväällä 2015 tekemässään pro gradu -tutkimuksessaan käännöstoimistojen yritysblogeja ja sitä, kuinka ne ilmentävät käännösprosessia asiakkaan ja käännöstoimiston välisenä vuorovaikutuksena. Lue lisää


12.7.2016 Kirja-arvio - Siddhartha Mukherjee: The Emperor of All Maladies – A Biography of Cancer

Vuonna 2011 Pulitzer-palkinnon voittanut teos kertoo valaisevasti ja osuvasti syövästä ja sen tutkimuksen historiasta. Lue lisää


23.6.2016 Kiinnostus juridisten tekstien kääntämiseen johdatteli kollokaatioiden maailmaan

Elina Saariniemi tarkasteli pro gradu -tutkielmassaan verbin ja substantiivin muodostamia kiteytyneitä ilmauksia Saksan ja Suomen rikosoikeuden säädöskielen kontekstissa. Tällaisten niin sanottujen verbi-substantiivikollokaatioiden tunnistaminen on tärkeää etenkin erikoisalojen tekstejä käännettäessä. Lue lisää


29.4.2016 Yksikin myrkyllinen keksi voi pilata konekäännöksen

Maarit Koponen väitteli 19.3. konekäännösten jälkieditoinnista Helsingin yliopiston humanistisessa tiedekunnassa. Aihe on käännösalalla yhä suositumpi niin palveluna, tutkimuskohteena kuin opetusaiheenakin, ja paikalla olikin suuri joukko aiheesta kiinnostuneita. Lue lisää


31.3.2016 Michael Booth: The Almost Nearly Perfect People – Behind the Myth of the Scandinavian People

Tässä humoristisesti kirjoitetussa teoksessa vuosikymmenen Skandinaviassa asustanut, brittiläinen journalisti Michael Booth puhuu suunsa puhtaaksi pohjoismaisesta lintukodosta, jossa eläminen ei olekaan vain kukilla tanssimista. Lue lisää


17.9.2015 Kieli muuntaa aivoja ja ajattelutapaa

Viime vuonna julkaistiin tutkimus, jossa havaittiin kaksikielisten koehenkilöiden käyttävän kieltä eri tavoin eri kielikonteksteissa. Kyse ei siis ole vain sanojen käyttämisestä, vaan siitä miten maailmaa hahmotetaan kielen avulla. Tänä vuonna julkaistussa tutkimuksessa taas havaittiin jälleen kerran aivojen muuntuvan kielten harjoittamisen myötä. Lue lisää


3.9.2015 Kirja-arvio: Kääntäjän monet todellisuudet

Sirkku Aaltonen, Nestori Siponkoski & Kristiina Abdallah (toim.) 2015: Käännetyt maailmat. Johdatus käännösviestintään. Gaudeamus. 363 s. Lue lisää


11.9.2014 Sanakirjantekijä valintojen viidakossa

Kielen ammattilainen tunnistaa hyvän sanakirjan. Mutta aavistaako hän, kuinka paljon valintoja, tasapainoilua ja ongelmanratkontaa sanakirjan laatiminen edellyttää? Lue lisää


29.11.2013 Michael Adams (edit.): From Elvish to Klingon – Exploring Invented Languages

Luulisi, että maailmassa, jossa on jo entuudestaan tuhansittain erilaisia kieliä, ei ole juurikaan tarvetta keksiä niitä tieten tahtoen lisää. Lue lisää


15.10.2013 Eläkepäivien ikuisuusprojekti: Piers Anthonyn Xanth-sarja

Vuosia sitten ollessani nuorempi – niin nuori, etten edes vielä tiennyt mikä minusta tulee isona – käteeni käveli kirjastossa yksi Piers Anthonyn Xanth-sarjan teoksista. Lue lisää


7.10.2013 Gradu: Käännöstieteen koulutus valmistaa moneen

FM Erika Bruun selvitti toukokuussa 2013 valmistuneessa pro gradu-työssään käännöstieteen koulutuksen ja työelämän kohtaamista. Kävi ilmi, että 70 % tutkituista käännöstieteen opiskelijoista on päätynyt työurallaan muihin ammatteihin kuin kääntäjäksi. Lue lisää


11.2.2013 Käännöstutkimusta uusin eväin: laadullisia menetelmiä tilastojen tilalle

Mitä hyötyä elokuvan tekstityksistä on katsojalle? Miten katsojat suhtautuvat tekstityksiin ja minkälaisia vastaanottostrategioita heillä on? Lue lisää


Edelliset


Poutapilvi web design - P4 - julkaisujärjestelmä