Kielen päällä

19.5.2017 10.30

FIT: Kääntäjien on otettava uusi teknologia haltuun

Yli 80 000 kääntäjää 50 maasta edustava kansainvälinen kääntäjien liitto FIT julkaisi huhtikuussa kannanoton koskien ammattikääntäjien tulevaisuutta.

Tekniikan kehittyessä maailma muuttuu yhä verkostoituneemmaksi ja tieto tarvitaan yhä nopeammin ja helpommin saataville yli kielirajojen. Yritykset kansainvälistyvät ja ihmisten liikkuvuus yli maiden rajojen lisääntyy. Käännöspalveluille on tämän kaiken keskellä yhä suurempi tarve.

Käännösvolyymien kasvaessa kasvavat myös paineet laskea hintoja. Käännösalan suuryritykset kasvavat yhä suuremmiksi fuusioiden ja yritysostojen myötä, mikä kasvattaa alan hintapaineita entisestään. Kärsijöinä hintakilpailussa ovat yksittäiset freelance-kääntäjät, joiden on kuitenkin saatava työstään toimeentulo.

Ammattitaito ei tule liukuhihnalta

On esitetty sellaistakin, että jonakin päivänä neuroverkkoihin pohjautuvat tietokoneet ohittavat ihmisen älykkyydessä ja suurin osa nykyammateista siirtyy koneiden tehtäväksi tai häviää. Se jää nähtäväksi, mutta toistaiseksi koneet eivät voi korvata ammattikääntäjää. Konekäännösteknologia kehittyy huimaa vauhtia, mutta kehittyneimmätkin konekääntimet tarvitsevat niiden kouluttamiseen korkeatasoista monikielistä aineistoa ja osaavat käyttäjät. Kääntäjiä tarvitaan takaamaan korkealaatuinen viestintä.

Kääntäjien on sopeuduttava uuteen tilanteeseen ja asiakkaan muuttuviin tarpeisiin ja keksittävä luovia keinoja uusien teknologioiden hyödyntämiseksi palveluissaan. Kääntäjän arkkityyppi ei ole enää yksinäinen puurtaja, vaan käännösalalla menestyy se, joka näkee kääntämisen tiimityönä ja on valmis jatkuvasti lisäämään tietämystään erilaisista työkaluista ja jopa olemaan aktiivisesti mukana niiden kehittämisessä.

"Kääntäjiä tarvitaan takaamaan korkealaatuinen viestintä."

Erilaisilla standardeilla voidaan osoittaa palvelun laatu, mutta käännösten laadun voivat taata vain koulutetut, kokeneet ammattilaiset. Ammattikääntäjien tulee tehdä entistä selvemmäksi se, että he tarjoavat palvelua, eivät liukuhihnatuotetta. Tekstimäärään perustuvan veloituksen sijaan tulisi pyrkiä käyttämään tunti- tai projektikohtaista veloitusta.

Kääntäjä ei vain käännä

Ammattikääntäjien tulisi toimia myös kielikonsultteina, jotka auttavat asiakasta löytämään parhaan tavan hoitaa kukin käännösprojekti. Tulevaisuudessa kääntäjän ja esimerkiksi tulkin, editorin tai toimittajan tehtävät voivat entisestään limittyä. Ammattikääntäjän on uskallettava laajentaa repertuaariaan perinteisten roolien ulkopuolelle ja toisaalta myös osattava määritellä oman erikoisalansa rajat.

Kääntäjäkoulutusta tarjoavien tahojen on muokattava opetusohjelmaansa siten, että se valmistaa oppilaat muuttuvaan työympäristöön. Perusvalmiuksien ohella opiskelijoiden on saatava tarvittavat valmiudet vaativiin käännösalan tehtäviin, kuten transcreationiin. Käännösalan yhdistysten ja kansainvälisten liittojen on pidettävä poliittiset toimijat tietoisina korkealaatuisen käännöstyön tärkeydestä ja välttämättömyydestä ja tarjottava jäsenilleen ajantasaista koulutusta ja tietoa.

Kääntäjän ammatin tulevaisuus riippuu kyvystä muuntaa nämä alan kehityssuunnat uusiksi mahdollisuuksiksi. Huomiota on kiinnitettävä erityisesti ammattimaisuuteen ja entistä vankempaan erikoistumiseen. Tarvitaan myös kykyä toimia kielikonsulttina, joustavuutta ja sopeutumiskykyä.

Koko kannanotto ranskaksi ja englanniksi: FIT Position Paper on the Future for Professional Translators

Teksti: Suvi Seikkula, FIT:n kannanoton pohjalta
Palaa otsikoihin


Poutapilvi web design - P4 - julkaisujärjestelmä