Kielen päällä

2.11.2018

Kieliasiantuntija, ota digitalisaatio rohkeasti haltuun!

Vuosittain syyskuun lopulla pidettävä Kansainvälinen kääntäjienpäivä, Suomen kielialan yksi vuoden päätapahtumista, sai tänä vuonna etkot. Seminaaripäivää edeltävänä iltana järjestettiin työpaja, jossa KAJ:n ja SKTL:n jäsenet pohtivat kieliasiantuntijan muuttuvaa työtä digitaalimaailmassa.

ipad-820272_640

Digitalisaatio on yksi merkittävimmistä työelämää ja työnteon tapoja muuttavista megatrendeistä. Toimintaympäristöjen digitalisoituessa myös kieliasiantuntijan työ muuttuu. Työpajassa pohdittiin, miten digitalisaatio muuttaa työn tekemistä, mitä haasteita ja mahdollisuuksia se tuo mukanaan ja mitä uusia taitoja se edellyttää. Työpajassa mietittiin myös keinoja, joilla kieliasiantuntija voi pysyä muutoksessa mukana, kartuttaa tarvittavia taitoja, hyödyntää mahdollisuudet ja vastata haasteisiin. Tässä tiivistettynä monipuolisen keskustelun antia.
Kommunikointi muuttaa muotoaan
Työtä tehdään yhä enemmän erilaisissa verkostoissa ja digitaalisten alustojen avulla. On entistä helpompi jakaa tietoa, luoda virtuaalisia tiimejä eri aiheiden ympärille ja pitää yhteyttä asiakkaisiin. Toisaalta virtuaalimaailma jyllää nonstop, ja kieliasiantuntijan onkin muistettava pitää huolta omasta jaksamisestaan. Ihan joka hetki ei tarvitse olla saavutettavissa. Rauhaa ja kiireetöntä aikaa on varattava niin palautumiselle kuin luovalle ajattelulle. Nämä tukevat muun muassa ongelmanratkaisua, voimavarojen vahvistamista ja työssä kehittymistä. Sähköinen viestintä, virtuaalimaailman vuorovaikutuksen dynamiikka ja kommunikointi virtuaalisissa verkostoissa vaativat myös omanlaisensa vuorovaikutustaidot.
Tekniikan käyttö monipuolistuu
Kieliasiantuntijan työssä tarvitaan monenlaisia teknisiä apuvälineitä. Osa näistä on kielityön tehostamiseen suunniteltuja, kuten käännösmuisti ja termipankit, osa asiakkaan edellyttämiä, kuten taittotyökalu tai projektinhallinta-alusta. Näiden ohjelmien käytön myötä työnteko tehostuu, asiakaspalvelu paranee ja kilpailuetu vahvistuu. Erilaisten ohjelmien määrä on kuitenkin valtava ja välillä voi olla vaikea hahmottaa, missä määrin mihinkin kannattaa perehtyä. Keskeinen kriteeri on perehtymisestä saatava hyöty. Kaikkea ei tarvitse opetella eikä mitään välttämättä edes perusteellisesti, vaan ainoastaan sellaisilta osin, kuin osaaminen on oman työn kannalta olennaista juuri sillä hetkellä. On myös tärkeää suhtautua myönteisesti uuden oppimiseen. Esimerkiksi teknologia kehittyy kaiken aikaa, uusia asioita opittavaksi syntyy jatkuvasti ja toisaalta aiemmin opittu voi menettää merkityksensä. Kun asennoituu elinikäiseen oppimiseen ja jatkuvaan kehittymiseen, on mukavampi luovia yhä kiivaammin muuttuvassa maailmassa.
Työnteko pirstaloituu
Digitalisaatio muuttaa kieliasiantuntijan työnteon tapaa. Erilaisten ohjelmien avulla työnteko nopeutuu ja laatu yhdenmukaistuu, kun esimerkiksi tiimit työskentelevät pilvipohjaisessa sovelluksessa, jossa kaikki tarvittava tieto projektista on kaiken aikaa kaikkien saatavilla ja laatu seurattavissa reaaliaikaisesti. Samalla kuitenkin yksittäisen kieliasiantuntijan työ pirstaloituu pieniksi osaprojekteiksi ja tehtäviksi jopa siinä määrin, että voi hävitä ymmärrys ihmisestä kaiken sen takana. Toisaalta työ myös monipuolistuu, kun syntyy aivan uudenlaisia tehtäviä. Esimerkiksi konekäännösten jälkieditointi on jo monille tuttua. Nähdäänkö seuraavaksi puheentunnistukseen liittyvien tehtävien nousua?

"Osaamisen karttuessa digitalisaation myötä sitä pitää osata myös tuoda näkyväksi ja myydä lisäpalveluna."

Oma osaaminen on tuotava esille
Osaamisen karttuessa digitalisaation myötä sitä pitää osata myös tuoda näkyväksi ja myydä lisäpalveluna. Kun käännöstyökalujen hallinnan rinnalle alkaa kehittyä vaikkapa kykyä taittaa, koodata tai käsitellä kattavaa joukkoa tiedostomuotoja, on syytä miettiä, mikä on sitä ihan ydinpalvelua ja mikä asiakkaan saamaa lisäarvoa, joka myös tulisi hinnoitella erikseen.
Taidot karttuvat verkostoissa
Uusia taitoja tarvitaan, mutta missä niitä voi kartuttaa? Työpajalaiset keksivät tähän monta keinoa. Voi kysyä neuvoa kollegoilta ja eri alojen asiantuntijoilta, käydä erilaisissa koulutuksissa, joita tarjoavat esimerkiksi alan eri organisaatiot, mukaan lukien oma ammattiliitto, kokeilemalla, verkostojen avulla ja seuraamalla alaa eri kanavissa. Uuden opettelun lomassa oma haasteensa on priorisointi, sillä opittavaa ja opeteltavaa olisi loputtomiin. Tärkeää on löytää ne itselle olennaiset seikat ja päättää, missä haluaa olla mukana.
Tarvitaan rohkeaa ja ennakkoluulotonta asennetta
Välillä voi tuntua, että koko ajan on opeteltava jotain uutta, mikä on ihan totta. Kieliasiantuntijan kannattaa kuitenkin hyödyntää digitalisaation tuomat mahdollisuudet rohkeasti ja lähteä ennakkoluulottomasti kokeilemaan uusia juttuja. Tästä on etua omalle uralle ja osaamisen kehittymiselle. Kieliasiantuntijan vahvuuksiin onneksi kuuluukin kyky etsiä tietoa ja hyödyntää sitä. Myös työpajan osallistujien keskuudessa vallitsi vahva usko mukana pysymiseen, omaan osaamiseen ja omiin kykyihin ottaa digitalisaatio haltuun. Tärkeintä onkin oma asenne ja valmius muutoksiin.

Teksti: Suvi Seikkula

Palaa otsikoihin


Poutapilvi web design - P4 - julkaisujärjestelmä