Kielen päällä

11.10.2016

Kollegat ruudun toisella puolen

Viestintä ja sen avulla syntyvä luottamus ovat avaintekijöitä käännöstoimiston projektipäällikön ja alihankkijatulkin tai -kääntäjän suhteessa.

Kun projektipäällikkö ja alihankkija ajattelevat toisiaan kollegoina, yhteistyö on niin yksilöiden kuin koko alan kannalta parhaissa kantimissa: silloin voidaan yhdessä vaikuttaa koko alan arvostukseen ja tehdä käännös- ja tulkkausalaa näkyvämmäksi.

Viestintä luo ymmärrystä

Luottamuksen edellytys on, että kääntäjät ja tulkit sekä projektipäälliköt ymmärtävät toistensa työtä. Tämän takia myös keskustelu ja ajatustenvaihto puolin ja toisin on erittäin tärkeää. Se auttaa sekä toimistoja että alihankkijoita kehittämään toimintaansa niin, että lopputulos on kaikkien kannalta paras. Hyvät työolosuhteet ja toimiva keskusteluyhteys näkyvät asiakkaalle asti, sillä tyytyväiset tekijät luovat parempaa laatua.

Projektipäälliköiden koulutukseen olisi myös hyvä satsata, ja tässä koulutuksessa kannattaa ottaa huomioon niin asiakkaan kuin alihankkijankin näkökulma. Kun projektipäällikkö ymmärtää esimerkiksi materiaalien tärkeyden tulkin työssä, osaa hän paremmin kertoa asiakkaalle, miksi ne edesauttavat tulkkauksen onnistumista. Tällöin projektipäällikkö osaa myös tarvittaessa painokkaastikin vaatia materiaaleja.

Tekniikan hyvät ja huonot puolet

Kehittyvä tekniikka parantaa tehokkuutta ja helpottaa erityisesti käännöspuolella projektipäällikön työtä, mutta sen kääntöpuoli on kasvottomuus. Kiireessä projektipäällikön on helppo lähettää projektinhallintaohjelman luoma määrämuotoinen työtarjous käännöstyöstä ilman henkilökohtaista saatetta. Näissä työtarjouksissa on toki etunsa. Niistä ei esimerkiksi inhimillisten erheiden vuoksi unohdu olennaista tietoa. Niistä jää kuitenkin usein puuttumaan jotain tärkeää: kollegoiden välinen viestinvaihto.

Alihankkijasta etäkollegaksi

Samalla tapaa kuin toimistolla on mukava välillä ottaa hengähdystauko ja käydä työkavereiden kanssa läpi päivän kuumimpia juoruja, on minulle tärkeää myös kuulla etäkollegoideni, siis alihankkijoiden, kuulumisia. On hauska kuulla työviestien lomassa, että tuttu kääntäjä on ottanut koiranpennun, että suunnitelmissa on viikonloppuna käydä katsomassa uusi kotimainen elokuva tai että sunnuntain sää oli täydellinen pitkälle lenkille. Juuri tämä, joidenkin mielestä turhanpäiväinen jutustelu, tekee projektipäälliköistä ja kääntäjistä ja tulkeista toisilleen enemmän kuin palveluntarjoajia ja niiden ostajia. Se tekee meistä kollegoita toisillemme, osan samaa työyhteisöä, jossa jaksetaan kuunnella muutakin kuin tiukkaa työasiaa.

Tunnetta siitä, että olemme osa yhteistä suurta työyhteisöä, ei synny ilman luottamusta. Ja luottamusta ei synny ilman avoimuutta. Yritetään muistaa kaiken kiireen keskellä kysyä kollegoiltamme myös kuulumisia – olivatpa ne kollegat sitten viereisessä työhuoneessa tai sähköpostiviestin päässä.

Teksti: Laura Liimatainen
Kuva: Venla Sandgren


Kääntäjienpäivä 2016_paneelikeskustelu_Sandgren
Kirjoittaja työskentelee projektipäällikkönä ja oli mukana (kuvassa toinen vasemmalta) 30.9.2016 kansainvälisen kääntäjienpäivän paneelikeskustelussa ”Alihankkija käännöstoimiston yhteistyökumppanina” yhdessä kieliasiantuntija Marjukka Heinosen (vasemmalla) ja toimitusjohtaja, kääntäjä Liisa Laakso-Tammiston (punainen paita) kanssa. Keskustelun moderaattorina toimi Suomen käännöstoimistojen liiton varapuheenjohtaja Erik Miller.


Palaa otsikoihin


Poutapilvi web design - P4 - julkaisujärjestelmä