Lentävät lauseet

23.3.2015

Av-kääntäjät saivat tuloksen aikaan

Av-kääntäjien työehtosopimuksen takana ovat itse kääntäjät, kirjoittaa KAJ:n puheenjohtaja Hanna Boman.

---
Kuuden vuoden työn jälkeen lauantaina 22.3. klo 00.15 av-käännöstoimistojen työehtosopimusneuvotteluissa syntyi neuvottelutulos.

Vaikka neuvottelujen sopijaosapuolia olivat alan ammattiliitot ja käännöstoimistot, suurimman työn tekivät av-kääntäjät itse. Heidän ansiostaan koko prosessi lähti liikkeelle. Av-kääntäjät saivat tarpeekseen alan surkeasta tilanteesta, epäoikeudenmukaisista palkkioista ja työntekijöiden kyykyttämisestä. He irtisanoutuivat työpaikoistaan ja pidättäytyivät tekemästä käännöksiä alihintaan. He kokosivat rivinsä ja vaativat muutosta. He uskalsivat tehdä rohkeita valintoja alan tervehdyttämiseksi, toiset oman elantonsa kustannuksella.

Av-kääntäjät pitivät asiaansa esillä eri tiedotusvälineissä. He antoivat haastatteluja, perustivat oman verkkosivuston ja kiersivät oppilaitoksia. Vuodet kuluivat, taisteluväsymys painoi, mutta periksi ei annettu. Nyt sitkeä työ palkittiin. Liitot ja lakimiehet tekevät osansa, mutta työehtosopimus ei synny koskaan ilman jäsenten vahvaa tahtoa. Liittokielellä sanottuna, kentän on oltava kunnossa. Neuvotteluissa asetettavilla vaatimuksilla ei ole uskottavuutta, elleivät jäsenet seiso asian takana.

Nyt saavutettu neuvottelutulos ei ole matkan päätepiste. Aluksi sopijaosapuolten hallintojen täytyy päättää neuvottelutuloksen hyväksymisestä uudeksi työehtosopimukseksi.  Jotta työehtosopimus voi toimia käytännössä, jäsenistö täytyy perehdyttää sopimuksen sisältöön. Liitot valvovat työehtosopimuksen noudattamista ja hoitavat mahdollisia erimielisyyksiä.

Mahdollinen työehtosopimus ei ratkaise kaikkia alan ongelmia kertaheitolla, mutta se on loikka oikeaan suuntaan. Vaikka työ jatkuu, nyt on aika kiittää. Neuvottelutulos on tärkeä merkkipaalu alan edunvalvonnassa. Se antaa uskoa ja rohkeutta koko käännösalalle.

Kiitos av-kääntäjät!

Hanna Boman
puheenjohtaja

hannab2 kuvaaja Amanda Willström web
Kuva: Amanda Willström

Palaa otsikoihin


Poutapilvi web design - P4 - julkaisujärjestelmä