Lentävät lauseet

5.12.2014

Jäsen on tärkein

- Yhdistyksemme syyskokous hyväksyi lauantaina 22.11. KAJ:n strategian vuosiksi 2015–2020. Strategia pohjautuu alkuvuodesta tehtyyn kyselyyn, jossa kysyimme jäsentemme mielipiteitä KAJ:sta ja sen toiminnasta, kirjoittaa puheenjohtaja Hanna Boman.

---
Yleisesti ottaen vastaukset olivat positiivisia: jäsentyytyväisyyden yleisarvosana asteikolla yhdestä viiteen oli 3,71. Yli 60 % vastanneista piti KAJ:n jäsenyyttä tärkeänä ja oli tyytyväinen jäsenetuihin. Tärkeä liittymisperuste työttömyysturvan ohella oli yhteinen koulutustausta ja oman ammatti-identiteetin vahvistaminen. Jäsenemme toivoivat lisää koulutuksia ja aktiivisempaa otetta etenkin ammatinharjoittajien edunvalvontaan.

Jäsenkyselyn tulosten lisäksi pohdimme strategiatyön yhteydessä muun muassa, miten käännösala ja työelämä yleensä tulevat jatkossa muuttumaan ja keitä ovat nykyiset ja tulevat jäsenemme. Materiaalia syntyi paljon, mutta ydinasiat on tiivistetty seuraaviin kohtiin.

KAJ:n tehtävä

Palvelemme ja tuemme jäseniämme työelämässä. Kokoamme yhteen monikielisen viestinnän asiantuntijat.

Tärkein tehtävämme on palvella jäseniämme esimerkiksi tarjoamalla koulutusta, neuvoja ja auttamalla ongelmatilanteissa.   Joukkoomme voivat kuulua kaikki monikielisen viestinnän parissa työskentelevät: kääntäjät, tulkit, tekniset viestijät, koordinaattorit, projektipäälliköt, kielenhuoltajat, terminologit jne. Ammatinkuvat ja työtehtävät moninaistuvat, ja tulevaisuudessa yhä harvempi työskentelee pelkästään kääntäjänä tai tulkkina. Toisaalta yhä useammat kääntäjät ja tulkit  työllistävät itsensä ammatinharjoittajana. Nämä seikat otamme huomioon myös toiminnassamme.

Periaatteet

Jäsen on tärkein. - Yhdessä olemme vahvempia. - Kehitymme, emme sammaloidu.

Olemme olemassa jäsentemme ansiosta. Mitä suurempi joukko meitä on, sitä enemmän voimme vaikuttaa. Yhdessä tekeminen liittyy myös kumppaneihin – työmarkkinakentässä KAJ on pieni yhdistys ja edunvalvontatyö on vaikeaa ilman yhteistyökumppaneita. Kun teemme hyvää yhteistyötä, saavutamme parempia tuloksia. Vaikka valtaosa jäsenistä oli tyytyväisiä yhdistyksemme toimintaan, paikalleen ei voi juuttua. Periaatteenamme on kehittyä, parantaa palvelujamme ja vastata jäsenten tarpeisiin.

Tavoite 2020

Olemme suurempi ja vaikuttavampi aktiivisten jäsenten yhteisö.

Tavoitteemme on olla vaikuttavampi ja sitä varten tarvitsemme kasvua. Haluamme aktivoida jäseniämme ja luoda yhteisön, joka tuntee omat oikeutensa ja osaa puolustaa niitä. Tavoitteenamme on, että jäsenet tuntevat ja hyödyntävät palvelujamme ja suosittelevat niitä muillekin. Otamme jäsenet mukaan suunnittelemaan toimintaamme heidän tarpeisiinsa sopivaksi, jotta jäsenmaksulle saa parhaan mahdollisen vastineen.

Toiminnan painopisteet

Jäsenen tukeminen työelämässä, jäsenmäärän kasvattaminen, kumppanuuksien vahvistaminen ja yhteisöllisyyden lisääminen.

Jokaisen painopisteen alle olemme suunnitelleet listan konkreettisia toimenpiteitä, jotka toteutamme seuraavan viiden vuoden aikana. Vuonna 2015 mm. lisäämme vierailuja korkeakouluihin ja järjestämme jäseniltoja eri puolilla Suomea. Teemme jäsenille palkka- ja työolokyselyn, jotta voimme kehittää edunvalvontaamme.  Uudistamme ammatinharjoittajille suunnattuja palveluja ja pidämme enemmän jäsenkoulutuksia kuin yhtenäkään aikaisempana vuonna. Työtä on paljon, ja olemme siitä pelkästään innoissamme.

Hanna Boman
puheenjohtaja

hannab2 kuvaaja Amanda Willström web
Kuva: Amanda WillströmPalaa otsikoihin


Poutapilvi web design - P4 - julkaisujärjestelmä