Lentävät lauseet

16.11.2017 11.57

KAJ:n syyskokous - mitä siellä tapahtuu?

KAJ:n syyskokous järjestetään joka vuosi marraskuussa. Se on jäsenten oma tapahtuma, jossa voi tavata kollegoita ja olla mukana päättämässä siitä, mitä seuraavana vuonna yhdistyksessä tehdään. Syyskokouksessa käsitellään säännöissä määrätyt asiat, mutta siihen muodollisuus voi jäädäkin. Tule mukaan tekemään kokouksestamme meidän näköisemme! Keskiviikkoiltana 22.11. pääset jälleen kollegoiden kanssa juttusille.

Syyskokouksessa osallistujat päättävät siitä, mitä KAJ:ssa ensi vuonna tehdään. Hallitus ja toimisto ovat valmistelleet pohjaesityksen vuoden 2018 toimintasuunnitelmasta sekä siitä, mihin rahaa ensi vuonna käytetään. Syyskokouksen osallistujat päättävät hyväksytäänkö nämä pohjaesitykset vai tehdäänkö niihin muutoksia. Kokouksen osallistujat määrittävät sen raamin, jonka mukaan hallitus linjaa edelleen KAJ:n toimintaa. Toimiston väelle jää suuntaviivojen toteuttaminen käytännössä, kuten esimerkiksi sen, millaisia koulutuksia ja kuinka paljon tapahtumia vuonna 2018 järjestetään.

Toimintasuunnitelma ja talousarvio käydään kokouksessa läpi, ja ne saa etukäteen katsottavaksi toimistolta pyytämällä (toimisto@kaj.fi). Tehdyistä suunnitelmista ja arvioista saa kysyä ja muutoksia voi esittää. Jotta näin voi tehdä, ei tarvitse olla kokoustekniikan ammattilainen. Riittää kun avaa suunsa.

Kokouksessa valitaan myös hallituksen uusi puheenjohtaja ja väkeä yhdistyksen hallitukseen erovuorossa olevien hallituksen jäsenten tilalle. Puheenjohtajan ja valittavien hallituksen jäsenten pesti kestää seuraavat kaksi vuotta. Hallitukseen valitaan myös varajäseniä vuodeksi 2018. Perinne on ollut, että varajäsenet ovat osallistuneet hallituksen työskentelyyn täysipainoisesti, kukaan ei jää ulkokehälle. Varajäsen on kokouksessa äänioikeutettu (eli ääni lasketaan äänestyksessä), kun joku varsinaisista jäsenistä ei pääse paikalle.

Hallitukseen voi asettua ehdolle kuka jäsen tahansa. Ennen äänestystä ehdokkaat esittäytyvät ja heiltä voi kysyä asioita. Jos ehdokkaita on enemmän kuin hallitukseen voidaan valita, ehdokkaiden välillä äänestetään lippuäänestyksellä. Tavoitteena on, että hallituksessa on miehiä ja naisia, nuoria ja varttuneempia, eri kielialan ammattien edustajia ja eri sektoreille työllistyneitä sekä ammatinharjoittajia ja freelancereita.

Hallitus kokoontuu vuoden aikana yhteensä noin 7-8 kertaa. Kokoukset ajoittuvat tammi-toukokuulle ja elo-joulukuulle. Kesällä pidetään taukoa. Kokoukset ovat arki-iltoina, lukuunottamatta tammikuun järjestäytymis- ja koulutuskokousta ja elo-syyskuun vaihteessa pidettävää hallituksen ja toimiston yhteistä suunnitteluseminaaria. Hallituksesta itsestään riippuu se, kuinka aktiivisen roolin se yhdistyksen asioissa ottaa ja millaisia vastuualueita yksittäiselle jäsenelle annetaan.

Tänä vuonna syyskokouksessa tehdään myös merkittävä päätös: yhdistyvätkö KAJ ja Suomen Viittomakielen Tulkit ry. Viittomakielen tulkit ehtivät pitää kokouksensa jo aiemmin syksyllä ja päättivät silloin, että yhteinen taival olisi jatkossa hyvä ajatus. Nyt KAJ:n jäsenet saavat sanoa asiaan mielipiteensä. Sen jälkeen yhdistymishanke joko jatkuu tai raukeaa.

Jäsenkokouksessa päätetään myös palkansaajajäsenten jäsenmaksusta. Nyt jäsenmaksu on 1,1 % päätoimen ennakonpidätyksen alaisesta tulosta eikä korotuspainetta tähän ole. Jäsenmaksuista kertyvällä rahamäärällä KAJ:n toiminta pyörii, mutta hassattavaksi rahaa ei ole. KAJ:ssa noudatetaan tarkan euron politiikkaa.

Leijonanosa jäsenmaksutulosta saa KAJ:n katto-organisaatio Akavan Erityisalat, mutta on huomattava, että Akavan Erityisalat myös tuottaa ison osan jäsenpalveluista. Jäsenen saamia palveluita ovat mm. mm. lakimiesten apu, uraneuvonta, osa koulutuksista ja tapahtumista ja vakuutukset. Kun Akavan Erityisalat tuottaa yleisempiä työelämään ja työhyvinvointii liittyviä palveluita, KAJ keskittyy tuottamaan kieliasiantuntijuuteen liittyviä palveluita, kuten alaa luotaavan lehden ja kieliasiantuntijuutta tukevia koulutuksia ja tapahtumia. KAJ keskittyy vaikuttamaan kielialan tulevaisuuteen, kun emoliiton osa on laajempi yhteiskunnallinen vaikuttaminen.

Muiden KAJ:n jäsenten kuin palkansaajien jäsenmaksun suuruudesta päättää Akavan Erityisalojen syyskokous, jossa KAJ:laisia edustaa yhdistyksen hallitus.

Kokous alkaa KAJ:n toimistolla keskiviikkona 22.11. kello 17.30. Kokous on kestänyt yleensä pari tuntia ja sen jälkeen halukkaat voivat jatkaa juttua jossakin läheisessä ravintolassa. Kaikki kokousosallistujat eivät suinkaan ole tuttuja kokouksen alkaessa, mutta ovat sitä kokouksen päättyessä. Tulehan siis kollegailtaamme!

Teksti: Hanna Gorschelnik
Palaa otsikoihin


Poutapilvi web design - P4 - julkaisujärjestelmä