Lentävät lauseet

26.9.2018

Linkkinä kommunikaation verkostossa

Kommunikaatio – miten paljon erilaisia puolia siinä onkaan. Tarkemmin kun ajattelen, näen oikeastaan kaikkialla ympärilläni kommunikaation eri muotoja, kirjoittaa Kajawan toimittaja Johanna Hämäläinen.

---
chain-3668516_640

Kääntämällä katseen sisäänpäin voi ensinnäkin huomata, miten hienolla tavalla kehomme eri osat kommunikoivat keskenään. Solut viestivät toisilleen, ja erilaiset hermoradat kulkevat ympäri kehoa. Keholle kommunikaatio on hyvin olennainen asia. Viestiketjujen heikentymisen seurauksena voi ilmetä erilaisia epätasapainotiloja tai sairauksia.

Ihannetapauksessa opimme kuuntelemaan noita kehomme viestejä. Opimme kommunikoimaan oman kehomme kanssa, jolloin oma kehomme voi olla meille suureksi avuksi. Omilla pienillä huomautuksillaan se kertoo, milloin olemme levon tarpeessa ja milloin taas voimia riittää yllin kyllin. Kehomme on viisas, kommunikaatio oman kehon kanssa kannattaa.

Myös tunteemme ovat kommunikaatiota. Ne auttavat meitä ymmärtämään itseämme, kun avaudumme vastaanottamaan niiden viestejä. Vihastuminen saattaa kertoa, että koemme tulevamme kohdelluksi epäreilusti ja haluamme siksi puolustaa itseämme. Ilo taas varmasti viestii, että meidän on hyvä olla ja koemme olevamme turvassa. Tunteet tarjoavat siis apua jokapäiväisessä elämässä navigoidessamme.  – Toki on hyvä erottaa, milloin kyseessä on kenties joku vanha tunnemuisto ja milloin taas kussakin hetkessä kumpuava uusi ja puhdas tunnekokemus. Oman kokemukseni mukaan näistä ensiksi mainittua ei niinkään kannata käyttää kompassina.

Kun on tutustunut itseensä ja tutustunut itsessä tapahtuvaan kommunikaatioon, helpottuu kommunikaatio myös ympärillä olevien ihmisten kanssa. Voisi sanoa, että tällöin on tutustunut omaan inhimillisyyteensä, inhimillisyyden kieleen omassa itsessään, jolloin samaa inhimillisyyttä alkaa vaivattomammin tunnistaa myös muissa. Kun ymmärtää paremmin itseään ja esimerkiksi omien tunteidensa viestejä, myös muiden kokemukset ja tuntemukset tulevat ymmärrettävämmiksi.

Voidaan siis ajatella, että jo yhden ihmisen kohdalla tapahtuu hyvin paljon kommunikaatiota. Kun tuosta kommunikaatiosta tulee tietoiseksi, sen voi ottaa avukseen ja ystäväkseen. Aivan kuten kahden ihmisen välinen kommunikointi helpottuu, kun käytössä olevat kommunikoinnin keinot ovat molemmilla osapuolilla selvillä. Ja kun keskenään kommunikoi kaksi ihmistä, jotka hallitsevat keskinäisen yhteisen kielen lisäksi myös oman sisäisen kielensä, niin siinäpä aletaan olla entistä syvemmän yhteyden äärellä.

Kommunikaation asiantuntijoita ovat kääntäjät ja tulkit – he auttavat yksittäisten ihmisten ja myös suurempien ihmisryhmien kommunikointia eri kielialueiden rajapinnoissa. Laajasti ajateltuna yksi kielialue voidaan nähdä ikään kuin yhtenä kommunikoinnin yksikkönä eli yhtenä sekä sisäänpäin että ulospäin kommunikoivana olentona. Kääntäjät ja tulkit hallitsevat kahden erillisen olennon kommunikaation tavat ja tottumukset niin hyvin, että he mahdollistavat viestien perille kulkemisen näiden kahden olennon välillä.

Upean ulottuvuuden kaiken tasoiseen kommunikointiin tuo sen vastavuoroisuus. Siis se, että kommunikaatiota tapahtuu aina molempiin suuntiin. Kommunikointi mahdollistaa kasvun, koska toiselta osapuolelta pääsee kuulemaan uusia asioita. Mutta toisaalta myös siksi, että toisen osapuolen kanssa kommunikoidessa voi aina oppia myös itsestään, peilata omia ajatuksia ja kokemuksia toisen ajatuksia ja kokemuksia vasten. Sisäinen kommunikointi on tärkeää, mutta yhtä lailla tärkeää on kommunikointi ulospäin. Siten opimme toinen toiseltamme ja voimme yhteisesti sopimalla tavoitella omia ja yhteisiä unelmia ja tavoitteita.

Omasta mielestäni on antoisaa alkaa ymmärtää kommunikaatio tällaisesta hyvin laajasta näkökulmasta. Sitä saa tällaisena yksittäisenä kommunikoijana ja kommunikoinnin harjoittelijana heittäytyä kiehtovaan ja monitasoiseen kommunikoinnin maailmaan ja tuntea olevansa ainutlaatuinen osa sen verkostoa. Opetella kommunikaatiota suhteessa itseensä ja oppia sitä kautta kommunikaatiota muiden kanssa. Kommunikoida muiden kanssa ja tutustua sitä kautta yhä syvemmin myös omaa itseensä.

Teksti: Johanna HämäläinenPalaa otsikoihin


Poutapilvi web design - P4 - julkaisujärjestelmä