Lentävät lauseet

20.6.2016

Nyt kokoustetaan! - KAJ:n hallitus esittäytyy

Suljen työkoneen ja suuntaan kohti Helsingin Länsi-Pasilaa ja Akavan Erityisalojen tiloja. Siellä pitää majaansa myös Käännösalan asiantuntijat KAJ ry, jonka hallituksen kokous on määränpääni.

Paikalla on jo joukko muita monikielisen viestinnän asiantuntijoita. Ilmapiiri on rento, mutta kaikki tietävät edustavansa suurempaa joukkoa kaltaisiaan ja että käsittelyssä on tärkeitä alaa koskevia asioita. Aihetta ei siis oteta kevyesti.

Puheenjohtaja Hanna Boman saapuu paikalle ja aloittaa kokouksen. Keskustelu käy vilkkaana, mutta puheenvuoroja ei tarvitse pyydellä. Vasta jos puheenvuoroista ei meinaa puheensorinan keskellä saada selvää, pistää puheenjohtaja paikallaolijat lempeästi mutta päättäväisesti järjestykseen. Ja kaikillahan on riittämiin asiaa ja mielipiteitä omaa alaansa koskevista aiheista.

Moniäänisesti yhteen ääneen

Eniten kokouksissa on äänessä KAJ:n toiminnanjohtaja Hanna Gorschelnik, joka kertoo hallitukselle jo järjestetyistä ja tulevista tapahtumista, budjetista ja monesta muusta ajankohtaisesta aiheesta, joista on velvollinen pitämään hallituksen ajan tasalla. Mukana on myös vastikään KAJ:ssa työnsä aloittanut järjestötoiminnan koordinaattori Venla Sandgren, joka briiffaa hallitusta erityisesti opiskelijatoimintaan liittyvistä asioista.

"On suuri rikkaus, mutta myös välttämättömyys, että hallituksessa on edustettuna monipuolisesti sen alan tekijöitä, joiden asioista päätetään."


Se, kuka muuten on äänessä, riippuu vähän aiheesta. Hallitukseen kuuluu muun muassa tulkkeja, kääntäjiä, projektipäällikkö ja media-analyytikko. Statuksena on niin työntekijä, freelancer, ammatinharjoittaja kuin opiskelija. Sekä yksityisen että julkisen sektorin työntekijät ovat edustettuina ja työkokemus vaihtelee hiljattain valmistuneesta kymmenien vuosien uriin. On suuri rikkaus, että hallituksessa on monipuolisesti alan tekijöitä, mutta se on myös välttämättömyys. Ilman sitä ei olisi mahdollista saada kattavasti esille erilaisia näkemyksiä alan näkökohdista, joista päätöksiä tehdään ja joihin liittyen KAJ:n jäsenten etuja valvotaan.

Ideoista syntyy ratkaisuja

Kun ajankohtaiset kuulumiset on käyty kokouksessa läpi, siirrytään lausuntopyyntöihin. Niitä KAJ:lta pyydetään jos jonkinlaisesta standardiluonnoksesta, lakiluonnoksesta ja muusta alaan liittyvästä toimenpide-ehdotuksesta. Aiheet voivat vaihdella tulkkauskopin tekniikasta koulutuspoliittisiin linjauksiin. KAJ antaa asiantuntijalausuntonsa yhtenä alan toimijoista, jotta päätösten pohjana voisi olla ruohonjuuritason tietoa ja käytännön näkökulmia alalta. Monimutkaisimpien kysymysten käsittelyyn perustetaan ad hoc -ryhmiä. Niihin kutsutaan sellaisia KAJ:n jäseniä, jotka työskentelevät tehtävissä, joita päätettävä asia koskee. Tällainen työryhmä voidaan koota vaikkapa oikeustulkeista.

Kokouksissa myös ideoidaan paljon. Toiminnanjohtaja saattaa kysyä hallituksen kantaa jonkin asian ratkaisemiseen, ja myös KAJ:n toiminnan kehittäminen on tärkeä osa hallitustyöskentelyä. Jokaisella hallituksen jäsenellä on mahdollisuus vaikuttaa siihen, miten asioita viedään eteenpäin sekä olla mukana keksimässä tähän keinoja. Asioissa kuunnellaan vahvasti myös jäseniä, heidän palautteitaan ja ideoitaan.

KAJn hallitus syksy 2015 Hangossa_kuva Seikkula_web

Jokaisella hallituksen jäsenellä on mahdollisuus vaikuttaa siihen, miten asioita viedään eteenpäin sekä olla mukana keksimässä tähän keinoja. Kuvassa KAJ:n hallitus kävelykokouksessa syksyllä 2015. Kuva: Suvi Seikkula


Uutta virtaa kokouksista

Hallitus kokoontuu useita kertoja vuodessa ja kokous kestää tyypillisesti pari tuntia. Toisinaan käsiteltävät asiat vaativat pikaisia sähköpostikokouksia, kun päätöksiä täytyy tehdä ennen kuin hallitus ehditään saada saman pöydän ääreen. Lisäksi perehdytään käsiteltäviin asioihin omalla ajalla ja osallistutaan erilaisiin työryhmiin. Työtä riittää, mutta hallitustehtävät antavat enemmän kuin ottavat. Saa olla saman alan porukassa keskustelemassa alan tärkeistä asioista ja viemässä niitä eteenpäin. Se on huippua.

Kun kokous on ohi ja heipat on sanottu, alkaa kotimatka iltahämärässä. Kokouksesta on tullut valtavasti virtaa ja innostusta, vaikka myös erilaiset haasteet mietityttävät. Takana on tärkeä hetki kollegoiden kanssa edistämässä monikielisten viestijöiden etuja yhteiskunnassa.

Tarkemman käsityksen siitä, minkälaisia asioita KAJ:n hallituksessa on vuonna 2015 käsitelty, saa vuoden 2015 toimintakertomuksesta.

Hallitus esittäytyy


Antti Kangasmäki_Sandgren_webAntti Kangasmäki

Hoidan tällä hetkellä Espoon kaupungin ylikielenkääntäjän sijaisuutta. Kääntäjänä opin jatkuvasti uutta niin kielestä ja kääntämisestä kuin käännettävien tekstien käsittelemistä asioistakin.

Päätin syksyllä 2012 mennä ensimmäistä kertaa katsomaan, mitä KAJ:n syyskokouksessa tapahtuu. Minut valittiin heti hallitukseen, jossa olen ollut siitä asti.

Alan heikko arvostus heijastuu muun muassa palkkatasoon. Monikielistä viestintää tarvitaan kuitenkin enemmän kuin koskaan, joten näkyvyydellä ja määrätietoisella edunvalvonnalla alan asemaa on mahdollista parantaa.


Taina Ukkola _ Sandgren_webTaina Ukkola

Työskentelen englannin kielen kääntäjänä. Monikielisessä viestinnässä on parasta se, että sen ansiosta kaikilla on kielitaidosta riippumatta mahdollisuus saada lukea erilaisia tekstejä, joiden viesti välittyy selkeästi.

Alan haasteina ovat palkkauksen kirjavuus ja työn arvostus. Mahdollisuutena taas näen työn monipuolisuuden niin tehtävätyyppien kuin työnteon muotojen suhteenkin.

KAJ:n hallitukseen minut johdatti halu vaikuttaa monikielisen viestinnän alaan ja sen tulevaisuuteen. Kaikilla on mahdollisuus vaikuttaa siihen, miten alamme kehittyy. Kenenkään panos ei ole turha.


Aino Vesanen_Sandgren_webAino Vesanen

Työskentelen enimmäkseen arabian asioimistulkkina sekä välillä myös kirjallisten käännösten parissa. Tulkin ammatissa on erityisen palkitsevaa se, kun huomaa viestin välittyvän sujuvasti, ja sen myötä asiakkaan elämän tärkeiden asioiden menevän askeleen verran eteenpäin.

Halusin lähteä hallitukseen erityisesti tuomaan esiin asioimistulkkien sekä sellaisten kieliparien näkökulmaa, joista ei voi yliopistosta suoraan valmistua alalle.

Haasteena alallamme on, että yhä harvempi on vakituisessa työsuhteessa, eivätkä kaikki tiedä oikeuksiaan toimeksiantajien kanssa neuvotellessaan. Asioimistulkkien ammatin suojaamisella taas olisi laaja yhteiskunnallinen merkitys, sillä pelissä on usein esimerkiksi asiakkaan oikeusturva ja terveys.


Hanna Boman_Sandgren_webHanna Boman

Taustani on monikielisen viestinnän tehtävissä, ja tällä hetkellä laajennan osaamistani pedagogisten opintojen parissa Helsingin yliopistossa. Aloitin KAJ:n hallituksessa lähes kymmenen vuotta sitten, kun olin vielä opiskelija ja aktiivi ainejärjestössäni.

Nopeasti muuttuva työelämä on sekä haaste että mahdollisuus. Meidän täytyy huolehtia siitä, etteivät monikieliset viestijät jää muutoksen jalkoihin, vaan ovat itse vaikuttamassa siihen. Työnkuvat muuttuvat ja monipuolistuvat, ja oman osaamisen kehittäminen on tärkeää. Täytyy myös huolehtia siitä, että alalle tulevat hankkivat asianmukaisen koulutuksen ja ovat tietoisia reiluista työehdoista.


Liisa Nemitz_Sandgren_webLiisa Nemitz

Toimin omassa yrityksessäni saksan kielen kääntäjänä ja tulkkina. Toinen työkieleni on englanti. Kääntäjän työ yrittäjänä on aika yksinäistä, ja kun osuin kerran oikeaan aikaan oikeaan paikkaan, minut värvättiin heti hallitukseen. Parasta monikielisessä viestinnässä on itse viesti. On hienoa, kun saa välitetyksi kieltä osaamattomalle sanoman oikein.

Tällä hetkellä minua surettaa alalla yleisesti levinnyt pelkän hinnan tuijottaminen, mutta positiivista on ammattijärjestömme taistelu juuri alihinnoittelua vastaan. Jäseniä muistuttaisinkin siitä, että tähän ammattiin tarvitaan pitkä koulutus, eikä kokemusta ole koskaan liikaa. Sen tähden on muistettava ammattiylpeys myös laskua kirjoittaessa.


Auli Remes_Sandgren_webAuli Remes

Työskentelen markkinointiassistenttina pienehkössä mutta kansainvälisessä yrityksessä. Työssäni käytän suomen lisäksi englantia ja venäjää.

Ennen hallitukseen valintaani olin mukana aluetoiminnassa ja ajattelin, että olisi mielenkiintoista olla mukana vaikuttamassa työelämän asioihin. Alalla on paljon pätkätyösuhteita ja monet ryhtyvät yrittäjiksi pakon sanelemana. Pätkätyöläisten ja yrittäjien edunvalvonnassa on vielä paljon tekemistä. Esimerkiksi työttömyyskorvausten maksuperusteita olisi muutettava paremmiksi pätkätyöläisille.

Kansainvälisten yhteyksien ja sitä kautta monikielisen viestinnän tarpeiden lisääntyessä myös osaajien tarve lisääntyy. Meidän täytyy yhdessä toimia alan arvostuksen lisäämiseksi ja palkkioiden polkemisen lopettamiseksi.


Suvi Seikkula _Sandgren_webSuvi Seikkula

Työskentelen käännöstoimiston projektipäällikkönä. KAJ:n toimintaan lähdin mukaan muutama vuosi sitten, kun pääsin Kajawa-lehden toimituskuntaan. Huomasin, että järjestötoiminta on kivaa, ja olen sen jälkeen haalinut muitakin luottamustehtäviä. Ja kivaa on aina vain.

Monikielisen viestinnän tehtävistä liikkuu hurjat määrät vääriä käsityksiä. Näiden kumoaminen on loputon urakka. Mitä parempaa näkyvyyttä ala saa, sitä paremmin voidaan vaikuttaa muun muassa arvostukseen, palkkioihin ja työoloihin. Tähän tarvitaan koko alan panostus.


Vanessa Sjögren_Sandgren_webVanessa Sjögren

Työskentelen freelance-kääntäjänä ja käännöstöiden lisäksi tulee tehtyä myös oikolukua, teknistä kirjoittamista, transcreationia, konekäännösten jälkieditointia ja kaikenlaista kielellistä konsultointia. Ryhdyttyäni yrittäjäksi jäi kosketus kollegoihin pois, joten ryhdyin käymään KAJ:n tapahtumissa päästäkseni viettämään aikaa muiden alan ammattilaisten kanssa. Erään syyskokouksen jälkeen totesin olevani hallituksessa.

Yksinyrittämisen yleistyessä siihen liittyvät haasteet muuttuvat aina vain tärkeämmiksi edunvalvonnan painopisteiksi. Myös ihmisten aktivoiminen jäseniksi sekä jäsenten aktivoiminen tapahtumiin ja toimintaan ovat tärkeitä näkökohtia. Tapahtumissa nähdään!

Ian Mac Eochagain_sandgren_webIan Mac Eochagáin
Olen ammatiltani media-analyytikko. Työssäni saan seurata laajasti mediakenttää ja käyttää oppimiani kieliä. KAJ:n hallitukseen päädyin, koska halusin tietää enemmän edunvalvonnasta ja tavata muita alan ihmisiä.

Koulutusleikkaukset huolestuttavat monia ja täydestä syystä. Työmarkkinoilla sopimusehdot ovat usein heikkoja ja nollatuntisopimukset huolestuttavan yleisiä. Näihin asioihin täytyy vaikuttaa, jotta monikielisen viestinnän ammattilaiset kokisivat työpaikkansa olevan turvattu.

Toivon kaikille jäsenille mukavaa kesää ja tehokkaita työpäiviä! Ottakaa rohkeasti yhteyttä hallitukseen tai toimistoon, jos työasiat askarruttavat.


Lisäksi hallitukseen kuuluvat Juho Kajava ja Sini-Tuulia Lehtinen.

Teksti: Suvi Seikkula
Hallituksen jäsenten kuvat: Venla Sandgren
Ingressin kuva: Tero Hanski

Palaa otsikoihin


Poutapilvi web design - P4 - julkaisujärjestelmä