Uutispalstalla on käytössä "Kajawa - uutispalsta" -näyttöaihio.

Sorvin ääressä

22.3.2016

Esittelyssä Sanastokeskus TSK

Sanastokeskus TSK ry tarjoaa tietoa ja osaamista sanastotyöhön sekä erikoisalojen termien käyttöön. Kääntäjät ja muut kielen ammattilaiset löytävät valmiista sanastoista apua töihinsä.

Tekniikan Sanastokeskus ry perustettiin vuonna 1974. Tuolloin yhdistyksen tarkoituksena oli tehdä Suomen oloihin sopivia suomen- ja ruotsinkielisiä sanastoja.

Vuonna 2004 nimi muutettiin Sanastokeskus TSK ry:ksi, ja nykyisin Sanastokeskus on täyden palvelun sanastokeskus ja asiantuntijaelin. Sanastokeskus tekee sanasto- ja ontologiatyötä monilla eri aloilla ja on ollut mukana mm. ontologioita käsittelevässä FinnONTO tutkimushankkeessa.

Yhteistyötä asiantuntijoiden kanssa

Sanastokeskuksessa työskentelee johtaja Katri Seppälän lisäksi viisi terminologia sekä IT-suunnittelija.

–Terminologit työskentelevät aina kohdealan asiantuntijoiden kanssa ja voivat olla mukana eri alojen projekteissa, kertoo Seppälä.
IT-suunnittelija puolestaan vastaa esimerkiksi sanastotyön ohjelmistosta, jota terminologit käyttävät työssään.

Termityö kannattaa

Riina Kosunen ja Katri Seppälä_Sanastokeskus TSK_kuva_Venla Sandgren_web
Sanastokeskus TSK:n terminologi Riina Kosunen (vas.) ja johtaja Katri Seppälä.
Me kaikki tarvitsemme julkisen hallinnon termejä, ja siksi julkisen hallinnon sanastotyöllä on iso merkitys. Myös yksityissektorin yritysten on tärkeää käyttää yhdenmukaisia termejä monestakin syystä.

– Kun sanastotyön tulokset on koottu yhteiseen käyttöön helposti saataville esimerkiksi termipankkiin, niiden avulla voidaan vähentää termien hakuun käytettävää aikaa ja tukea termien yhtenäistä käyttöä, mikä sujuvoittaa viestintää ja vähentää väärinkäsitysten riskiä, kertoo Seppälä.

Hyvä esimerkki terminologian yhtenäisyyden tärkeydestä on käyttöohjeet. On tärkeää, että käyttöohjeessa käytetään samoja termejä kuin esimerkiksi sovelluksessa, jotta käyttäjä ymmärtää, mihin kohtaan sovelluksessa ohje viittaa. Sama pätee kaikkiin laitteisiin ja ohjelmiin. Lisäksi yhtenäinen termien käyttö vähentää käännöskustannuksia, kun termit löytyvät eri kielillä suoraan käännöspankista ja myös käännösmuistista.

Tukea kielen ammattilaisille

Mikäpä olisi tärkeämpää viestinnässä kuin oikein ja johdonmukaisesti käytetyt termit alan käsitteistä. Sanastokeskus tarjoaa tähän paljon apua: materiaalia, neuvontaa ja koulutusta.

–Sanastokeskuksen työn tulokset, terminologiset sanastot, tukevat kielen ammattilaisten työtä antaessaan termisuosituksia ja tietoa siitä, missä merkityksessä termejä tulisi käyttää, sanoo Seppälä.

Kääntäjät hyötyvät myös yksikielisistä sanastoista. Niistä voi varmistaa, viittaako toisen kielen termi samaan asiaan kuin sanastossa määritelty käsite.

Terminfosta tietoa

Sanastokeskus julkaisee Terminfo-lehteä, ainoaa suomenkielistä julkaisua terminologia-alalla. Verkkolehtenä nykyään ilmestyvästä julkaisusta saa tietoa käytännön sanastotyöstä ja sen menetelmistä sekä alan tutkimustyöstä.

–Verkkolehtemme on kaikkien vapaasti käytettävissä, ja käyttöliittymän kautta on helppo tehdä hakuja myös vanhempiin sähköisessä muodossa julkaistuihin numeroihin, kertoo Seppälä.

Terminologin työpäivä

Suurin osa Sanastokeskuksen terminologeista on opiskellut kieli- tai käännöstieteitä, kuten myös terminologi Riina Kosunen. Hän opiskeli espanjan, ranskan ja englannin kääntämistä ja tulkkausta.

Riina Kosunen ja Katri Seppälä_Sanastokeskus TSK_kuva_Venla Sandgren_2_webTerminologin työpäivään kuuluu pääosin itsenäistä työskentelyä. Kosunen valmistelee aineistoa asiakkaiden sanastoprojektien kokouksiin perehtymällä aiheeseen ja poimimalla termejä sanastoon valittavaksi käsitteiksi. Lisäksi hän kirjoittaa alustavia määritelmiä, piirtää käsitekaavioita ja etsii käsitteille käännösvastineita.

–Esimerkiksi paikkatietoanalyysisanastossa on määritelty operaatiot clip ja intersect. Saatan löytää tiedon, että niistä kummastakin käytetään suomenkielistä vastinetta leikkaus – ja että jotkut harvat tekevät näiden välille tietoisen termieron käyttämällä jälkimmäisestä termiä ristiinleikkaus.

Kokouksissa käydään läpi terminologin valmistelemaa aineistoa.

–Viimeksi kokouksessa nauratti, kun kuulin, että käsitteelle kielikylpy on lisättävä vieruskäsite – tai mahdollisesti alakäsite, en ole vielä analysoinut – kielisuihku. Useimmat sanastotyöryhmän jäsenet eivät olleet vielä kuulleet tästä varhaiskasvatuksen alan uutuudesta, muistelee Kosunen.

Terminologin työssä on hyötyä tietoteknisistä taidoista. XML-muotoisesta aineistosta pitää saada sopiva versio kääntäjälle, jotta tämä voi esimerkiksi tarkistaa käsitteiden englanninkieliset vastineet. Sanastokeskuksen IT-suunnittelija on tällaisissa tehtävissä suureksi avuksi.

Sanastotyö seuraa terminologeja myös kahvitauoille.

–Silloin saatamme miettiä, onko kahvilan listalla nähty kuorrutettu porkkanakakku hyvä termi: eikö porkkanakakku jo määritelmän mukaan ole tuorejuustolla kuorrutettu...?

Teksti: Terhi Tikkinen
Kuvat: Venla Sandgren

Lähteenä käytetty lisäksi Osmo Ranta, Tekniikka suomeksi, Tekniikan Sanastokeskus, 1989.


Lisätietoa:
Sanastokeskus TSK ry
Verkkolehti Terminfo

Palaa otsikoihin


Poutapilvi web design - P4 - julkaisujärjestelmä