Uutispalstalla on käytössä "Kajawa - uutispalsta" -näyttöaihio.

Sorvin ääressä

13.1.2016

Esittelyssä: toiminnanjohtajan työ

Ammattiyhdistyksen toiminnanjohtajan työssä tarvitsisi 48 tuntia päivään, mutta ihmisten kohtaamisesta saa valtavasti energiaa.

Käännösalan asiantuntijat KAJ ry:n toiminnanjohtaja saa luotsata monikielisen viestinnän asiantuntijoiden omaa yhdistystä jatkuvasti monipuolistuvalla käännösalalla.

Toiminnanjohtajan toimenkuva on monipuolinen, mutta kaikki tehtävät liittyvät lopulta jollakin tavalla kirjalliseen ja suulliseen viestintään. On erilaisissa tilaisuuksissa puhumista ja monenmoista viestintää: verkkoviestintää, jäsenviestintää, sidosryhmäviestintää, sisäistä ja ulkoista viestintää. Kaikki tämä tähtää jonkin tahon informoimiseen. Silti työ koostuu monenmoisesta palasesta.

Monta palasta soviteltavana

Tärkeä palanen toiminnanjohtajan työssä on edunvalvonta. Siitä tekee haasteellisen etenkin alan hajanaisuus. Monikielisen viestinnän ammattilaisista monet ovat freelancereitä ja ammatinharjoittajia, ja jäseniä on monissa työpaikoissa yhden suuren toimijan sijaan. Kunnon painostusta on siis vaikea saada aikaan.

Edunvalvonta KAJ:ssa perustuukin siihen, että pyritään jakamaan jäsenille mahdollisimman paljon tietoa, jotta heillä olisi mahdollisimman hyvät lähtökohdat parempaan työelämään ja sen varmistamiseen, että heidän etunsa ja reilun työelämän säännöt toteutuvat heidän omalla työpaikallaan.

Myös perushallinto on tärkeä palanen työssä. Siihen kuuluu niin hallituksen esittelyjä, toiminnan suunnittelua, jäsenpalveluita kuin taloushallintoakin. Oikeastaan nämä kaikki kolme, viestintä, edunvalvonta ja hallinto liittyvät tiiviisti yhteen kuin palapelin palaset. Esimerkiksi jäsenpalvelut kuuluvat osaksi edunvalvontaa, jossa keskeistä on tiedon jakaminen ja se taas on osa viestintää.

Pienen yhdistyksen pyörittämisessä on omat haasteensa, kun tehtäviä on paljon. Tarvittaisiin lisää rahaa kaiken tekemiseen ja lisää innokkaita ihmisiä mukaan toimintaan. Toisin sanoen järjestön pitäisi kasvaa, mutta se vaatii lisää resursseja ja se taas lisää varoja. Niiden puuttuessa tarvitaan kykyä valita ne asiat, mihin kulloinkin on tärkeintä keskittyä.

Energiaa ja vetoapua alan osaajilta

Vaikka toiminnanjohtaja on KAJ:n ainoa palkattu työntekijä, ei työ ole yksinäistä. Työyhteisön tuen antaa Akavan Erityisalat, johon KAJ:kin kuuluu, ja sen useat muut jäsenyhdistykset.

Jäseniä tapaa työssä paljon, niin opiskelijatapahtumissa kuin jäsenilloissa ja monessa muussa yhteydessä. Tapahtumia pyritään järjestämään eri puolilla Suomea, joten reissaamista riittää ja työpäivät venyvät. Vastapainona saa tutustua mukaviin ihmisiin.

Käännösala tulee monipuolistumaan ja sitä myöten myös toiminnanjohtajan työ. Viestintäosaaminen tulee olemaan yhä keskeisemmässä roolissa ja monipuolisuutta alalle tuo esimerkiksi konekääntämiseen liittyvien tehtävien lisääntyminen. Yhä enemmän painottuu se, että ollaan monikielisen viestinnän asiantuntijoita eikä vain kieliasiantuntijoita.

Työtä täytyy tehdä etenkin pahasti kehityksestä jäljessä laahaavien palkkioiden eteen. Siihen tarvitsee toiminnanjohtaja jäsenten vahvan tuen. Ammattikunnan on itse yhä aktiivisemmin määriteltävä, mitkä ne alan tehtävät ovat ja kuinka paljon niistä kuuluu maksaa.

Jotkin tehtävät eivät muutu. Toiminnanjohtajalla on tärkeä rooli linkkinä jäsenkunnan ja muiden tahojen, kuten Akavan ja eri ministeriöiden välillä. Lisäksi tekee toiminnanjohtaja alaa näkyväksi. Kääntäjistä, projektipäälliköistä, koordinaattoreista, terminologeista, kielenhuoltajista ja muista alan asiantuntijoista ei helposti huomata hyvää, vaan he ovat näkyviä vain silloin, kun jokin on mennyt pieleen, Toiminnanjohtaja auttaa tekemään alan ammattilaisista hieman näkyvämpiä. Alan myllerryksen keskellä hän on kannustamassa.

Teksti: Suvi Seikkula
---

KAJ:n toiminnanjohtana Hanna Gorschelnik


Hanna Gorschelnik, FM, opiskeli Turun yliopistossa englannin ja ranskan kääntämistä. Opiskelujen lomassa hän aloitti järjestötoiminnan, jossa siirtyi
Hanna G_kuva Uzi Varon
Kuva: Uzi Varon
vaihe vaiheelta aina haastavampiin tehtäviin.  Opintojen puoliväliin mennessä hän oli tajunnut, ettei kääntämisestä tule hänen työnsä. Kääntämisestä alana hän on kuitenkin aina ollut hyvin kiinnostunut, kuten käännöstieteestä, kielistä ja viestinnästä yleensä. Nykyisessä työssään hänellä on mahdollisuus seurata alaa ja koulutuksesta on paljon hyötyä.

KAJ:n toiminnanjohtajan työhön Hanna siirtyi vuoden 2006 yleisurheilun MM-kisojen tiedottaja-kääntäjän tehtävistä ja EU-puheenjohtajuuden sihteeristötehtävistä. Mieluisimmat tehtävät liittyvät viestintään, jonka hän kokee myös vahvimmaksi puolekseen niin koulutuksen kuin kokemuksenkin kautta. Toisaalta taloushallinto taas on jonkinlainen rauhoittava elementti kaiken tohinan keskellä. Ehdottomasti kivoimmaksi asiaksi työssään Hanna kokee kuitenkin ihmisten kohtaamisen.

 – Ihmisten tapaaminen on koko homman sokeri, ei suola vaan nimenomaan sokeri. Se antaa energiaa.

Teksti: Suvi Seikkula
Palaa otsikoihin


Poutapilvi web design - P4 - julkaisujärjestelmä