Uutispalstalla on käytössä "Kajawa - uutispalsta" -näyttöaihio.

Sorvin ääressä

28.11.2018

Oikeustulkilla on iso tontti, loputtomasti opittavaa

Henkilökohtainen kiinnostus tulkkaukseen vei Tuija Kokon jatkokouluttamaan itseään oikeustulkiksi. Tässä maailmassa on loputtomasti oppimisen mahdollisuuksia.

Tuija Kokko
Oikeustulkin maailmassa on loputtomasti oppimista. – Toinen syy oikeustulkin erikoisammattitutkinnon suorittamiseen oli mahdollisuus keskittyä kielellisesti yhteen terminologia-osa-alueeseen.

Päivätyönään Keskusrikospoliisissa kääntäjänä toimiva Kokko tekee freelance-keikkoja oikeustulkkina. Hän on suorittanut oikeustulkin erikoisammattitutkinnon, työkielinä ensin viro 2016, sitten englanti 2018. Tampereen aikuiskoulutuskeskuksella on vankka kokemus näyttötutkintojen järjestämisessä, vaikka viron kielen tutkinto olikin ensimmäinen laatuaan.

– Kielitaito ja tulkkaamistaito ovat eri asioita. Voi olla hyväkin kielitaito, mutta tulkkaaminen vaatii kielitaidon lisäksi harjaantumista ja osaamisen ylläpitämistä. Jos on vuodenkin tulkkaamatta, voi olla iso kynnys lähteä taas esimerkiksi oikeudenkäyntiin, sanoo Kokko.

Taustalla Kokolla on käännösalan opinnot ja vuosien työskentely sekä freelancerina että käännösalan yrityksissä.

Tuija Kokko-9785
Vaikka monissa oikeudenkäynneissä väkivalta on taustalla, oikeustulkkia ei pelota, koska väkivallan uhka ei yleensä kohdistu tulkkiin. – Osa tapauksien väkivallasta on sellaista, että se tulkistakin tuntuu ahdistavalta, myöntää Tuija Kokko.
– Henkilökohtainen mieltymys minulla on enemmän tulkkaukseen kuin kirjallisiin töihin. Kun tein enemmän tulkkauksia, kiinnostuin oikeustulkin koulutuksesta. Oikeustulkkaus tuntui sinänsä mielekkäältä jo siitä syystä, että toimeksiannot ovat pitempiä kuin asioimistulkkauksessa, jossa työtehtävät ovat joskus vain tunnin mittaisia. Yhtenä päivänä voi olla työtehtäviä sairaalassa, koulussa ja jossakin kolmannessa paikassa. Oikeustulkilla on pidempiä työperiodeja. Minulla pisin on ollut 21 päivää isossa huumejutussa.
Näyttötutkinto kiteyttää osaamisen
Näyttötutkinnon ajatus on kiteyttää näytöksi se, mikä jo osataan. Koulutukseen pääsee tulkki, jolla on jo paljon työkokemusta.

– Tutkinnon läpi käynyt tulee verranneeksi osaamistaan kollegojen osaamiseen ja tutkintovaatimuksiin.

Yllättävää on se, että tulkkaus on viime vuosiin saakka ollut alue, jolle ei erikseen ole ollut mahdollista kouluttautua. Kääntäjän koulutuksessa tulkkausta on ollut vain nimellisesti. Tämä on johtanut siihen, että tulkkikunnan osaaminen on ollut hajanaista ja kielestä riippuen eritasoista. Tästä on johtunut se, että ammattikunnan arvostuksessa on ollut parantamisen varaa.

– Yksi syy hankkiutua koulutukseen, oli halu pitää ainakin oma tontti kunnossa.

EU on vuonna 2013 antanut direktiivin, joka velvoittaa jäsenvaltiot perustamaan oikeustulkkirekisterin. Tarkoitus on ollut parantaa rikoksesta syytettyjen oikeusturvaa.

– Suomessa on kuitenkin niin vahva kilpailulainsäädäntö, että viranomaiset tilaavat tulkit neljän vuoden välein kilpailutettavien tulkkitoimistojen kautta. Rekisterin ajatus oli, että viranomainen saisi suoraan tilattua koulutetun tulkin, mutta ainakin toistaiseksi rekisteri on jäänyt kilpailutuksen jalkoihin.
Riita-asiat työllistävät
Kokko on täysin irrottautunut välitysfirmoista, koska hänellä on vakituinen virka valtion palveluksessa kääntäjänä. Oikeustulkin tehtävät syntyvät sivutoimiluvan puitteissa freelance-pohjalta. Yksittäiset keikat ovat esimerkiksi siviilioikeudenkäyntien riita-asioita.

Osaamisen siirtäminen esimerkiksi taloudellisia rikosasioita koskevista käännöksistä taloudellisten riita-asioiden tulkkaukseen toimii hyvin. Virassa KRP:ssä on esimerkiksi paljon talousrikoksien selvittämiseen liittyviä käännöstöitä.

– Taloussanasto on tullut tutuksi, joten siitä on ollut hyötyä riita-asioiden tulkkauksessa. Toisaalta tulkkauksen tuomasta suullisesta sujuvuudesta on etua viranhoidossa.

Tulkki pyytää luettavakseen kaiken mahdollisen materiaalin ja tutustuu siihen.

– Hahmotan ensin pääpiirteet, eli millaisesta jutusta on kysymys. Katson samalla, että sanasto on hallussa. Tulkki kuvittelee tilanteen etukäteen ja miettii, mitä esimerkiksi todistajat saattaisivat sanoa. Koko oikeudenkäynti on hyvä prosessoida mielessä.
Sanasto tutuksi
Tuija Kokko-9735
– Lisää koulutusta hankkimalla pyrin ainakin omalta osaltani varmistamaan, että oikeustulkin ammattikunnasta tulee yhtenäisempi. Se joka tilaa tulkin, tietää millaista palvelua saa, Kokko korostaa.
Käytännön työssä oikeustulkin täytyy pitää huolta myös erikoissanaston hallitsemisesta.

– Saatan lukea sanomalehdestä esimerkiksi jonkin muuntohuumeen tulosta markkinoille ja tarkistaa mielessäni, hallitsenko siihen liittyvän sanaston myös muilla työkielilläni. 

Tulkki saattaa löytää sopivaa sanastoa hyvinkin erilaisista paikoista. Kokon kollega seurasi työn vuoksi televisio-ohjelmaa Viron surkeimmasta autokuskista. Muun muassa kiroilusta löytyi paljon tulkille sopivaa käyttösanastoa, samoin kuin teknistä sanastoa autoiluun liittyen.
Työnantaja tuli vastaan
Oikeustulkin opintoja suorittaessaan Kokolla oli se etu, että työnantaja tuli vastaan ja tutkintoon saattoi osin käyttää työaikaa. On myös työnantajan etu, että työntekijä pyrkii kaikin mahdollisin tavoin kehittymään työssään. Oikeustulkki toteuttaa työtään paitsi oikeussalissa, myös koko juridiseen prosessiin liittyvissä asioissa, sekä ulkomaalaisasioissa, lähinnä turvapaikkapuhuttelussa.

Työnantajan vastaantulon lisäksi suuri etu oli opiskelijoiden kollegiaalisuus. Käytännön tulkkaustehtävien lisäksi valmistuvien tulkkien piti laatia henkilökohtainen portfolio, jonka vaativuus ainakin aluksi pelotti. Portfolioon kerätään osaamisen eri osa-alueita, kuten eettistä ammatin pohdintaa, tai kootaan ammatin ongelma-alueita, joita henkilökohtaisesti pohditaan.

– Itse olen ryhtynyt mentoriksi, koska esimerkiksi portfolion laatiminen on sellainen työ, joka ainakin alkuun hirvittää vaativuutensa vuoksi.

Teksti: Tiina Huokuna
Kuvat: Kimmo Brandt

Juttu on julkaistu aikaisemmin 19.11.2018 Akavan Erityisalojen verkkosivuilla.

Palaa otsikoihin


Poutapilvi web design - P4 - julkaisujärjestelmä