Uutispalstalla on käytössä "Kajawa - uutispalsta" -näyttöaihio.

Sorvin ääressä

10.4.2017

Palkansaajana kertynyt työssäoloehto tuo turvaa yrittäjyyden alkuun

Yrittäjäksi ryhtyvän on syytä huolehtia työttömyysturvastaan samaan tapaan kuin palkansaajankin. Akavalaisten turvana on esimerkiksi AYT, Ammatinharjoittajien ja yrittäjien työttömyyskassa. Yrittäjäksi siirtyvän kannattaa kiinnittää huomiota erityisesti siihen, ettei työttömyysturva katkea kassaa vaihtaessa.

- Jotta ansioturvaan ei tule katkosta, kassaan kannattaa liittyä kolmen kuukauden sisällä yrittäjäksi ryhtymisestä, muistuttaa AYT:n Pipsa Luodelahti. Lisäksi kassan jäseneksi pitää liittyä kuukauden sisällä edellisestä kassasta eroamisesta. Oikeus yrittäjätuloon perustuvaan päivärahaan alkaa, kun henkilö on toiminut yrittäjänä yrittäjäkassan jäsenyysaikana vähintään 15 kuukautta.

Jälkisuojaoikeuden perusteella voi saada palkkatuloon perustuvaa päivärahaa

Jos yrittäjä ei työttömäksi jäädessään ole ehtinyt täyttää yrittäjän työssäoloehtoa, kassa selvittää, voiko hän saada palkkatuloon perustuvaa päivärahaa. 

- Jälkisuojalla tarkoitetaan henkilön oikeutta saada palkansaajana ansaittua päivärahaa yrittäjäkassasta hänen jäädessään työttömäksi ennen kuin yrittäjän työssäoloehto on täyttynyt ja toimittuaan yrittäjänä alle 18 kuukautta, Pipsa Luodelahti kertoo.

Palkansaajana kerrytetyn työssäoloehdon voi siis siirtää mukanaan yrittäjäkassaan. Jos yritystoiminnan aloittaa saadessaan ansiopäivärahaa palkansaajakassasta, jälkisuojaoikeus koskee palkansaajakassasta jäljellä olevia päiviä.
ansioturva kassaa vaihdettaessa
Kun aloittaa yritystoiminnan, kannattaa olla tarkkana, milloin vaihtaa palkansaajan työttömyyskassasta yrittäjien työttömyyskassaan.

Yritystoiminta ei kerrytä työssäoloehtoa palkansaajakassassa

Sama toimii myös toisinpäin: yrittäjäkassassa työssäoloehdon täyttänyt henkilö voi saada palkansaajakassasta yrittäjäkassaan perustuvaa päivärahaa, jos jää työttömäksi ennen kuin palkansaajan työssäoloehto täyttyy.

Palkansaajakassan jäseneksi yrittäjän ei kannata jäädä, sillä palkansaajakassassa ei yritystoiminnalla voi kerryttää työssäoloehtoa. Lisäksi jo ansaittu päivärahaoikeus päättyy, kun yritystoiminta on kestänyt yli 18 kuukautta.

Teksti: Riikka Uljas-Bärman
Kuva: Ammatinharjoittajien ja yrittäjien työttömyyskassa

Juttu on alunperin julkaistu Kajawa-lehden numerossa 1/2017.Palaa otsikoihin


Poutapilvi web design - P4 - julkaisujärjestelmä