Uutispalstalla on käytössä "Kajawa - uutispalsta" -näyttöaihio.

Sorvin ääressä

14.3.2016

TraST-tutkijayhteisö - Kääntämistä tutkitaan yhteisvoimin Helsingin yliopistossa

Kenen ääni kuuluu kääntämisessä? Mitä tarkoittaa tulkkauksen laatu? Miten teknologia vaikuttaa kääntämiseen ja tulkkaukseen? Muun muassa näihin kysymyksiin etsitään tieteellisiä vastauksia Helsingin yliopistossa.

TraST (Translation Studies and Terminology Research Community) on Helsingin yliopiston kääntämisen, tulkkauksen ja terminologian tutkijoiden yhteisö. Sen tekemän tutkimusten avulla voidaan esimerkiksi parantaa käännösten laatua, saada lisää tietoa kääntämisen ja tulkkauksen prosesseista, tai vaikka kehittää kääntäjien ja tulkkien työssään tarvitsemia sähköisiä työkaluja, kuten termipankkeja.

Arki, mikä ihana innoitus

Tutkimuskysymykset syntyvät tavallisimmin käytännön ongelmista ja tilanteista, esimerkiksi opettaja voi teettää luennoillaan toimeksiantokäännöksiä ja samalla tutkia opetusta ja oppimista. Eräs ajankohtainen tutkimusaihe on musikaalin suomentamisprosessi, josta jatko-opiskelija, Vampyyrien tanssin suomentaja Marika Hakola tekee väitöskirjaa. Vastuullinen tutkija Simo Määttä puolestaan suunnittelee tutkimusta lastensuojelupäätösten käännöksistä, ja dosentti, vastuullinen tutkija Tuija Kinnunen on toiminut Oikeustulkin erikoisammattitutkinnon projektiryhmän puheenjohtajana.

Tutkijan eri roolit ja yhteiskunnallinen ulottuvuus

Tarkoituksena ei ole jättää yhteisön saavutuksia vain yliopiston seinien sisälle ja vain kääntäjäyhteisön käyttöön, vaan tuottaa
Tiittula Liisa 2010-10_HY
Professori Liisa Tiittula toimii TruST-yhteisön johtoryhmän puheenjohtajana. Kuva: Helsingin yliopisto
yhteiskunnallisesti merkittävää tutkimusta. TraST on saanut myös tunnustusta yliopiston tutkimuksen ja tohtorikoulutuksen arvioinnissa (lisää alla).

Tavoitteena on myös osallistua aktiivisesti julkiseen keskusteluun. TraSTin jäsenet ovatkin paitsi tutkijoita, myös opettajia, kääntäjiä ja tulkkeja, jotka toimivat yliopiston lisäksi myös muilla yhteiskunnan osa-alueilla. Heillä on myös läheiset yhteydet käännös- ja tulkkausalan käytännön toimijoihin.

- Puhtaasti tutkijan roolia voi olla vaikea erottaa muusta toiminnasta, vaan eri asiantuntijaroolit limittyvät ja vaikuttavat toisiinsa, kertoo yhteisön johtoryhmän puheenjohtaja, professori Liisa Tiittula.

Ajankohtaista tutkimusta ajan hermolla

TraSTin piirissä syntyneitä viimeisimpiä väitöskirjoja on Maija Hirvosen väitöstutkimus kuvailutulkkauksesta, Suomessa vielä toistaiseksi melko tuntemattomasta alasta. Tutkija on näkövammaisjärjestössä toimiessaan mm. kouluttanut suomalaisia kuvailutulkkeja. Eräällä Hirvosen kurssilla opiskelijat laativat kahteen teatteriin kuvailutulkkauksen ja tekstityksen (lisää alla).

Tuorein väitöskirja on Maarit Koposen juuri valmistunut väitöstutkimus konekäännösten jälkieditoinnista. Väitöstilaisuus järjestetään 19.3.2016 klo 10.00 Helsingin yliopiston päärakennuksen auditoriossa XII. Tutkimuksenteon lisäksi Koponen on mm. kouluttanut kääntäjiä eri tilaisuuksissa.

Maallikotkin tervetulleita!

Kuka tahansa kääntämisestä ja sen tutkimuksesta kiinnostunut on tervetullut osallistumaan tutkijaseminaareihin ja muihin tapahtumiin. TraST pyrkiikin osaltaan tekemään kääntäjien ja tulkkien työtä tunnetuksi, kuten järjestämällä erilaisia tilaisuuksia kaunokirjallisuuden kääntämisestä. Tapahtumien ja tilaisuuksien tarkempi aikataulu on ilmoitettu yhteisön verkkosivuilla.

Teksti: Taru Emets

Juttua varten on haastateltu TraST-tutkijayhteisön johtoryhmän puheenjohtajaa, professori Liisa Tiittulaa.

Lisää luettavaa

Tutkimuksen ja tohtorikoulutuksen arviointi 2010–2012 (Arvointiraportit)
Opiskelijat kääntävät teatteria: silminä sokeille, korvina kuuroille (Nykykielten laitoksen blogi 24.2.2015, Anni M. Aarinen)
Verkon käännösohjelmat toimivat yhä paremmin – testasimme, kuinka ne taipuvat suomen kieleen (HS 13.7.2015, Maarit Koponen ja Leena Salmi)
”Jussi liikkui suolla, pysähteli” – Muokkasimme Väinö Linnan klassikkokirjan alun sellaiseen muotoon, että Google Translate osaa kääntää sen (HS 20.2.2016, Olavi Koistinen)

Palaa otsikoihin


Poutapilvi web design - P4 - julkaisujärjestelmä