Uutispalstalla on käytössä "Kajawa - uutispalsta" -näyttöaihio.

Sorvin ääressä

27.10.2016

Työnteon tavat pirstaloituneet - vakava haaste ammattijärjestöille ja KAJ:lle

Tilastokeskuksen työvoimatutkimuksen mukaan itsensätyöllistäjien eli yksinyrittäjien, ammatinharjoittajien, freelancereiden ja apurahansaajien määrä kasvaa.

Viime vuonna 15–64-vuotiaita itsensä¬työllistäjiä oli jo 157 000. Viimeisten viidentoista vuoden aikana määrä on kasvanut 37 000 ihmisellä.  Työvoimatutkimuksen mukaan korkea-asteen koulutuksen suorittaneiden osuus itsensätyöllistäjistä on noussut vuosituhannen vaihteen 28 prosentista 37 prosenttiin.

KAJ:n jäsenkunnasta itse itsensä työllistää noin 10 %.

Sen lisäksi, että itsensätyöllistäjien määrä lisääntyy trendinomaisesti, jo yli puoli miljoonaa palkansaajaa tekee töitä niin sanotussa epätyypillisessä työsuhteessa vaikkapa vuokratyöläisenä tai nollatuntisopimuksella ja osa näistä liikkuu työsuhteen ja yrittäjyyden välimaastossa tai vaihdellen statustaan, pätkissä ja päivä kerrallaan.

Silti työlainsäädäntö ja sosiaaliturva elävät vanhaa kahdeksasta neljään -aikakautta ja vetää rajan tiukasti palkansaajien ja yrittäjien välille.

Suuret odotukset Akavan uudelle edunvalvontajärjestölle

Viime huhtikuussa Akavaan perustettiin
Salla Luomanmäki_web
Akavan Erityisalojen toiminnanjohtaja Salla Luomanmäki luotsaa myös Akavan ammatinharjoittajien ja itsensätyöllistäjien edunvalvontajärjestöä.
, joka pyrkii vastamaan tarpeeseen parantaa niin ammatinharjoittajien, yrittäjien, freelancereiden kuin apurahansaajien asemaa yhteiskunnassa. Järjestöön ei voi liittyä henkilöjäsenenä vaan sen tavoitteita voi tukea järjestäytymällä esimerkiksi KAJ:n jäseneksi.

Vaikka edunvalvontajärjestön tavoitteita ja työlistaa vasta kirjoitetaan, organisaatiolta odotetaan paljon. Järjestön odotetaan luovan painetta niihin, jotka valmistelevat ja tekevät päätöksiä.

Käännösalan asiantuntijat KAJ:n näkökulmasta edunvalvontajärjestön perustaminen on merkittävä saavutus. KAJ teki jo useita vuosia sitten emoliitolleen Akavan Erityisaloille aloitteen, että se tarttuisi rohkeammin muuttuvan työelämän edunvalvonnan tarpeisiin ja kehittäisi itsensätyöllistäjien edunvalvontaa.

Nyt Akavan Erityisalat oli yhtenä aloitteentekijänä Akavassa ja yksi uuden järjestön perustajista ja sen ensimmäisenä puheenjohtaja toimii Akavan Erityisalojen toiminnanjohtaja Salla Luomanmäki. KAJ:lla on siis erinomainen väylä viedä jäsenistön asiaa eteenpäin.

Yhdessä olemme vaikuttavampia

KAJ tavoitteena on lisätä jäsentensä menestymisen mahdollisuuksia niin käännös- ja kielialalla kuin laajemminkin yhteiskunnassa. Osan työstä KAJ tekee itse, mutta moniin asioihin pyrimme vaikuttamaan yhteistyössä kumppaneidemme kanssa. Tämä pohjautuu järjestön harkittuun periaatteeseen: yhdessä olemme vahvempia ja vaikuttavampia.

Keräämme tietoa jäseniltämme arjen ongelmista ja välitämme eteenpäin koostettua tietoa. Yhteistyössä Akavan Erityisalojen ammatinharjoittajien ja yrittäjien toimikunnan kanssa nostamme esiin aiheita, jotka koskevat yksinyrittäjiä yleisemmin. Usein yhteinen näkemys löytyy Taide- ja kulttuurialan ammattijärjestö TAKU:n ja Viestinnän asiantuntijoiden ammattijärjestö Viestin kanssa, jotka niin ikään ovat Akavan Erityisalojen jäsenjärjestöjä.

Akavan Erityisalat puolestaan vie koostamaansa tietoa ja yhdessä jäsenjärjestöjensä kanssa pohdittuja näkemyksiä Akavaan ja edelleen laajempaan käsittelyyn. Akavan verkostoja ja yhteiskunnallista painoarvoa hyödynnetään kun vaikutetaan esimerkiksi lainsäädäntöön.

Tätä teemme paraikaa - muun muuassa

KAJ ja Akavan Erityisalat tarjoavat yksinyrittäjille vastinetta jäsenmaksulle. Yhteinen edunvalvonta tarkoittaa lainsäädäntöön vaikuttamista ja keskusteluja eri tahojen kanssa.

hyppy-ilmaan_juha tuomiTätä varten tarvitsemme tietoa. Tänä syksynä KAJ toteuttaa sekä tulkkien että teknisten viestijöiden keskuudessa tutkimukset, joissa selvitetään myös ammatinharjoittajien työoloja ja ongelmakohtia. Aiemmin olemme keränneet tietoa käännös- ja kielialalla työskentelevien näkemyksiä alan tulevaisuudesta.

Palkkatyön ja yrittäjämäisen työn välillä vaihtelevien työttömyysturvaa helpottaisi niin sanottu yhdistelmävakuutus, jossa työttömyysturvaa voisi kerryttää sekä palkansaajana tehdystä työstä että yrittäjämäisesti tehdystä työstä. KAJ tukee Akavan esitystä tästä ja pitää sitä esillä.

Arvonlisäveron maksamisen uudistus oli KAJ:n tavoittelemia asioita, jonka toteutumisesta on maan hallitus jo sopinut. Akavan Erityisalat on vastikään lobannut sen puolesta, että kuluttajasuoja laajennettaisiin koskemaan myös yksinyrittäviä. Myös YEL-maksujen kohtuullistaminen on tavoitteissamme.

KAJ tavoittelee parannuksia monikielisen viestinnän asiantuntijoiden täydennyskoulutusmahdollisuuksiin. Näistä tärkein käynnissä oleva hanke, jossa KAJ on mukana, on korkeakoulututkinnon jälkeen suoritettavan oikeustulkkauksen erikoistumiskoulutuksen kehittäminen.

Koostamme myös tietoa monikielisen viestinnän alan yrittäjyydestä opiskelijoille. Haluamme myös laajentaa mielikuvaa siitä, millaisiin eri tehtäviin erilaisilla kielitieteen ja käännöstieteen tutkinnoilla voi työllistyä - ja että yrittäjyyden ei tarvitse olla pelottavaa.

Pyrimme tavoittamaan myös muun kuin koulutuksen kautta alalle tulevat ja korostamme koulutuksen tärkeyttä ja työn asiantuntijaluonnetta, jonka tulee näkyä myös palkkioissa.

Monien tärkeiden palveluiden, kuten lakimiehen tuen ja vakuutusten lisäksi tarjoamme itsensätyöllistäjille tapoja verkostoitua ja löytää vertaistukea. Aloitimme tänä vuonna yksinyrittäjien omat kuukausittaiset kollegaillat. Näistä ja muista tapahtumistamme voit lukea tarkemmin verkkosivujemme tapahtumakalenterista.

Teksti: Hanna Gorschelnik

Palaa otsikoihin


Poutapilvi web design - P4 - julkaisujärjestelmä