Uutispalstalla on käytössä "Kajawa - uutispalsta" -näyttöaihio.

Sorvin ääressä

24.10.2016

Työttömyyskassa tuo turvaa yrittäjällekin

Itsenäisen ammatinharjoittajan tai yrittäjän ansiosidonnainen työttömyysturva on yrittäjän työttömyyskassan varassa. Ehtojen täyttyessä myös yrittäjä on oikeutettu ansiosidonnaiseen päivärahaan.

Vain pieni osa itsenäisistä ammatinharjoittajista ja yrittäjistä kuuluu yrittäjien työttömyyskassaan, vaikka se on yrittäjän ainoa keino varautua työttömyyden varalta. Yrittäjien työttömyyskassoja on kaksi: ammatinharjoittajien ja yrittäjien työttömyyskassa AYT ja Suomen yrittäjäin työttömyyskassa SYT.

AYT:n Pipsa Luodelahden mukaan yrittäjät tuntevat huonosti mahdollisuutensa kuulua työttömyyskassaan.

-Vakuuttamalla itsensä työttömyyskassassa yrittäjä varmistaa oikeutensa ansiopäivärahaan, hän kertoo.

Yrittäjän päivärahalle erilaiset edellytykset kuin palkansaajalla

Työttömyyskassaan kuulumaton yrittäjä on Kelan maksaman perusturvan varassa. Työttömäksi jäävä yrittäjä on oikeutettu ansiosidonnaiseen päivärahaan, kun hän kuuluu yrittäjän työttömyyskassaan ja täyttää päivärahan saannin edellytykset.

Yrittäjän työssäoloehto täyttyy, jos hän on kassan jäsenyysaikana toiminut yrittäjänä vähintään 15 kuukautta ja eläkevakuutustulo on ollut vähintään lakisääteisen alarajan suuruinen.

water_pixabayYrittäjän päiväraha määritellään yrittäjäkassasta valitun työtulon perusteella. Kassaan valittu työtulo voi olla enintään samansuuruinen kuin lakisääteisen eläkevakuutuksen vuosityötulo. Yrittäjän tilanne on siis eri kuin palkansaajalla, jonka ansiosidonnainen päiväraha määräytyy työttömyyttä edeltävän, vähintään työssäoloehdon täyttävän ajan palkasta.

Jälkisuojaa palkansaajasta yrittäjäksi ryhtyvälle

Palkansaajakassasta yrittäjän työttömyyskassaan siirtynyt henkilö voi siirtää palkansaajan työssäoloehdon mukanaan yrittäjäkassaan. Jälkisuojan perusteella voi yrittäjäkassasta saada palkansaajana ansaittua päivärahaa, jos on toiminut yrittäjänä alle 18 kuukautta ja jää työttömäksi ennen kuin yrittäjän työssäoloehto täyttyy.

Sama toimii myös toisinpäin: yrittäjäkassassa työssäoloehdon täyttänyt henkilö voi saada palkansaajakassasta yrittäjäkassaan perustuvaa päivärahaa, jos jää työttömäksi ennen kuin palkansaajan työssäoloehto täyttyy.

Työttömyyskassa tuo taloudellista turvaa, mutta ei poista yrittämisen riskiä

Työttömyyskassaan kuuluminen ei voi eikä sen ole tarkoituskaan poistaa yrittämiseen liittyvää riskiä. -Työttömyysturvalla ei kompensoida yritystoiminnan kausivaihteluita, AYT:n Pipsa Luodelahti huomauttaa.

Turvan saaminen edellyttää, että yritystoiminta on kokonaan lopetettu tai yrityksessä työskentely päättynyt.

- Työttömyyskassaan liitytään, koska työttömyyden riski on aina olemassa, toteaa Pipsa Luodelahti. Yrittämisenä toimiminen voi tuntua helpommalta, kun tietää tarpeen tullen saavansa taloudellista tukea.

-Yrittämiseen jää enemmän voimavaroja, kun tietää talouden olevan turvattu, eikä sen vuoksi tarvitse menettää yöuniaan.

Teksti: Riikka Uljas-Bärman
Palaa otsikoihin


Poutapilvi web design - P4 - julkaisujärjestelmä