Uutispalstalla on käytössä "Kajawa - uutispalsta" -näyttöaihio.

Sorvin ääressä

26.1.2018 11.08

Uratarina: Kääntäjästä opettamisen pariin ja koulutussuunnittelijaksi

Tamperelainen Taina Pitkänen teki työuransa alussa töitä freelancekääntäjänä usean vuoden ajan. Sen jälkeen hän palasi opiskelemaan ja työskentelee tätä nykyä koulutussuunnittelijana Tampereen yliopiston Viestintätieteiden tiedekunnassa.

Pitkänen opiskeli lukion jälkeen käännöstiedettä Turun yliopistossa, työkielinään englanti ja ranska. Valmistumisensa jälkeen hän perusti toiminimen, ja kääntäjän töitä riittikin EU-tekstien maailmassa.

Kääntämisen ohessa Pitkänen alkoi tehdä aiempaa enemmän myös kielentarkastusta. Yhä tiiviimpi seurustelu äidinkielen kanssa aiheutti Pitkäsen omien sanojen mukaan hurahduksen suomen kieleen. Tämän seurauksena hän päätti lähteä uudestaan opiskelemaan, tällä kertaa suomen kieltä. Ensi alkuun motiivina suomen kielen opinnoille oli vahvistaa omaa ammattitaitoa kielentarkastajana.

Opetustyö vei mennessään

Pitkänen oli välillä äitiysvapaalla ja aloitti sen jälkeen suunnittelemansa suomen opinnot Tampereen yliopistossa. Opiskelua aloittaessa mielessä pyöri myös ajatus äidinkielen opettajaksi ryhtymisestä. Näin ei Pitkäselle käynyt, mutta opettamisen pariin hän joka tapauksessa päätyi.

Pitkänen suoritti Tampereella opiskellessaan myös yliopistopedagogiikan opinnot ja pääsi tekemään opetustöitä jo opintojen ohessa. Hän oli käännöstiede suomi -oppiaineen tuntiopettajana 2007–2009 ja lehtorin sijaisena 2010–2012. Opettaminen tuntui alusta saakka omalta.

Vuonna 2012 Pitkänen valmistui suomen kielen opinnoistaan. Seuraavana vuonna häntä pyydettiin pitämään KAJ:n järjestämää kääntäjien kielenhuollon kurssia. Tampereen yliopiston Kieli-, käännös- ja kirjallisuustieteen yksikkö ja KAJ aloittelivat tuolloin täydennyskoulutukseen liittyvää yhteistyötään.

- Tuo KAJ:n kielenhuoltokurssi oli ensimmäinen täydennyskoulutus, jossa opetin. Sen jälkeen olen opettanut monenlaista täydennyskoulutusta eri alojen akateemisille ammattilaisille, mutta edelleen myös kääntäjille, Pitkänen kertoo.

Pitkänen tekee yhä yhteistyötä KAJ:n kanssa ja pitää kielen- ja tekstinhuollon koulutuksia suunnilleen kerran vuodessa. Hiljattain järjestettiin kielenhuollon kurssi kieliasiantuntijoille ja ensi keväälle on suunnitteilla tekstinhuoltokurssi.

Koulutussuunnittelijana monipuolinen työnkuva

Vuodesta 2014 lähtien Pitkänen on työskennellyt koulutussuunnittelijana. Hänen tehtävänään on suunnitella täydennyskoulutusta kieliammattilaisille eli kääntäjille, tulkeille ja opettajille sekä suomi toisena kielenä -opetusta muiden akateemisten alojen asiantuntijoille. Hän ideoi koulutuskokonaisuuksia ja kokoaa yhteen kulloiseenkin koulutukseen tarvittavan opetusryhmän.

pitkanen 160415 JR 01
Taina Pitkänen on suunnittelee työkseen täydennyskoulutusta kieliammattilaisille Tampereen yliopistossa.


Pitkänen tarkastelee työelämää ja on yhteydessä jo valmistuneisiin opiskelijoihin. Siten pysyy kärryillä siitä, millaiselle koulutukselle on käytännön tarvetta. Yliopistolla hän puolestaan arvioi, millaista koulutusta on mahdollista tarjota. Tasapainon löytäminen näiden kahden tulosuunnan välille on suunnittelutyön pohja.

Koulutussuunnittelijana Pitkäsen työnkuvaan kuuluu myös opettamista. Hän tarttuu puikkoihin aina silloin, kun tarvitaan suomen kielen opetusta eli hän opettaa eri asiantuntija-alojen S2-kursseja.

Monenlaista opettamista ja vähän tutkimustakin

Pitkänen on edelleen ajoittain myös tutkinto-opetuksen tuntiopettajana. Tänä syksynä hän on opettanut Johdatus kääntäjän suomen opintoihin -kurssia ja kahtena edellisvuotena suomen tutkinto-ohjelman Äänne- ja muoto-oppi -kurssia. Kaikkinainen opetustyö on Pitkäsellä lähinnä sydäntä.

- Opettamisesta pidän ehdottomasti eniten ja haluan pitää sen työni ytimessä. Pidän opetustyön vuorovaikutteisuudesta. Siitä, kun huomaan jonkun oppivan tai oivaltavan jotain ja kun itse opin opetettavilta. Pidän myös tiedon jäsentämisestä opetusta varten ja työskentelytapojen miettimisestä, Pitkänen kuvailee.

Pitkänen kertoo, että hänen opettamillaan S2-kursseilla on itse asiassa paljon yhteistä kääntämisen kanssa. Samaan tapaan kuin kääntäessä sukelletaan toiseen kulttuuriin, pääsee suomea opettaessa sukeltamaan eri erikoisalojen maailmaan, kuten vaikkapa lääketieteen saloihin – onhan kaikilla aloilla omat sanastonsa sekä omat tapansa käyttää suomen kieltä.

Silloin kun koulutussuunnittelijan työssä on hiljaisempia hetkiä, Pitkänen tekee myös tutkimusta. Hän on tutkinut esimerkiksi kielentarkastuksen vaikutuksia käännöskielen konventionaalistumiseen. Tästä hän myös esitelmöi vuoden 2016 VAKKI-symposiumissa.

- Yliopistoyhteisön jäsenenä koen velvollisuudekseni osallistua tutkimustiedon tuottamiseen, ja tutkimus on välttämätöntä myös siksi, että pystyn uudistamaan koulutusten sisältöä. En kuitenkaan suhtaudu tutkimukseen yhtä intohimoisesti kuin opettamiseen, Pitkänen kertoo.

Pitkänen pääsee nykyisissä työtehtävissään hyödyntämään monipuolisesti omaa osaamistaan, jonka pohjana on käännöstieteen ja suomen kielen opinnot.

- Koulutussuunnittelijan työssä on hyväksi, että on kokemusta yliopiston ulkopuolisesta työelämästä ja erilaisista kieliasiantuntijan tehtävistä. On hyödyllistä, että on tehnyt monenlaista ja pystyy tarkastelemaan asioita eri ammattilaisten näkökulmasta. Sisällöllisesti nimenomaan käännöstieteen ja suomen kielen yhdistelmästä on enemmän hyötyä sitten opettamisessa, Pitkänen toteaa.

Teksti: Johanna Hämäläinen
Kuvat: Jonne Renvall

Palaa otsikoihin


Poutapilvi web design - P4 - julkaisujärjestelmä