Uutispalstalla on käytössä "Kajawa - uutispalsta" -näyttöaihio.

Sorvin ääressä

14.2.2017

Uratarina: Terminologi

Terminologin työhön kuuluu kaikenlaista jännittävää termien parissa. Terminologi Päivi Kouki sai perehdytyksen terminologian saloihin Sanastokeskus TSK:ssa kokeneemmilta kollegoiltaan.

Työskentelen projektiterminologina yhdistyksessä nimeltä Sanastokeskus TSK, joka tarjoaa sanasto-, luokitus- ja ontologiatyöhön sekä erikoisalojen termien käyttöön liittyvää tietoa ja asiantuntijapalveluja. Tällä hetkellä Sanastokeskuksessa työskentelee viisi terminologia, joista yksi on myös Sanastokeskuksen johtaja, sekä it-suunnittelija ja minun lisäkseni toinenkin projektiterminologi.

Päädyin Sanastokeskukseen ensin harjoittelijaksi keväällä 2011. Olin käynyt sitä ennen yhden yliopistokurssin, jolla käsiteltiin terminologiaa ja erikoisalojen kieltä, mutta käsitykseni terminologien käytännön työstä oli varsin hutera. Viihdyin harjoittelijana Sanastokeskuksessa erinomaisesti ja ajattelin, että joskus tulevaisuudessa tekisin mielelläni töitä täällä. Silti oli yllätys, kun minuun otettiin yhteyttä kesällä 2012 opintojeni ollessa loppusuoralla ja ehdotettiin, että hakisin Sanastokeskuksessa avoinna olevaa äitiysloman sijaisen paikkaa. Hain paikkaa ja sain sen. Nyt olen ollut Sanastokeskuksessa töissä yhteensä reilut neljä vuotta.

Terminologian salat tutuiksi

Syksystä 2012 syksyyn 2016 toimin Sanastokeskuksen tiedotuslehti Terminfon toimitussihteerinä ja vastasin myös yhdistyksen muusta viestinnästä. Terminologin tehtävät tulivat osaksi työnkuvaani pikku hiljaa. Ensin avustin muita terminologeja tarpeen mukaan esimerkiksi tekemällä vastinetyötä, eli selvitin englannin- tai ruotsinkielisiä termivastineita valmisteilla olevaa sanastoa varten. Myöhemmin sain isompia rooleja sanasto- ja ontologiaprojekteissa. Olen siis oppinut terminologin tehtäviin muiden töiden ohessa, kun kokeneemmat kollegani ovat kukin vuorollaan ohjanneet minua.
paivikouki3
- Projektiin liittyvä erikoisala haastaa aina kokeneenkin terminologin, kertoo terminologi Päivi Kouki.
Loppuvuodesta 2016 asti olen työskennellyt yksinomaan terminologina. Tällä hetkellä tehtäväni liittyvät pääasiallisesti ontologiaprojekteihin. Yhdessä projekteisissa työskentelen kollegani kanssa ja toisesta kannan itse päävastuun. Projektityöskentelyyn kuuluu myös projektista tiedottamista, joten kirjoitan ja käännän myös jonkin verran tekstejä Sanastokeskuksen verkkosivustolle.

Tiimityöllä tuloksiin

Yleensä työpäivä alkaa toimiston yhteisellä aamukahvilla. Se on hyvä tilaisuus puhua kaikkia koskevista yhteisistä asioista tai saada kollegoiden mielipide johonkin omassa työssä askarruttavaan kysymykseen.

Työtehtäviä minulla on kahdenlaisia: nopeasti hoidettavissa olevia tehtäviä, jotka pitää usein myös saada nopeasti valmiiksi, ja pidemmän ajan vaativia tehtäviä, joiden valmistumiselle on sovittu tietty määräaika. Usein käytän aamupäivän noihin nopeasti hoidettaviin, mikäli sellaisia on, ja keskityn iltapäivällä pitkäjänteisyyttä vaativiin tehtäviin.

Aikaisemmin työpäivieni sisältö vaihteli paljon, koska työtehtäväni olivat niin moninaisia. Nyt työskennellessäni pelkästään terminologina tehtäväni liittyvät enimmäkseen niihin projekteihin, joihin osallistun, ja toisinaan koko päivä saattaakin vierähtää yhden ja saman projektin parissa.

Sanasto- ja ontologiaprojekteihin kuuluu kiinteänä osana yhteistyö sen alan asiantuntijoiden kanssa, johon tekeillä oleva sanasto tai ontologia liittyy. Projektia varten perustetaan ainakin yksi työryhmä, jonka kanssa kokoonnutaan käsittelemään terminologin valmistelemaa aineistoa. Työryhmien kokoukset ovat ikään kuin työpajoja, joissa tehdään aktiivisesti työtä ja jotka kestävät useita tunteja. Mitä enemmän terminologilla on projekteja, sitä enemmän on kokouksia, ja onkin melko harvinaista, että me kaikki terminologit olisimme koko päivän yhtä aikaa työpisteidemme äärellä.

Olen opiskellut Tampereen yliopistossa käännöstiedettä ja monikielistä viestintää B-työkielenä englanti. Lisäksi olen opiskellut ruotsin kääntämistä sivuaineena. Koska opintoni olivat varsin viestintäpainotteiset, koen etenkin työni Sanastokeskuksen viestinnän parissa vastanneen koulutustani hyvin. Englantia käytän työssäni hyvin vähän, hyvä suomen kielen taito on tärkeintä. Sanastokeskus on kaksikielinen yhdistys ja meillä on myös hyvät yhteydet pohjoismaisiin terminologian alan toimijoihin, joten myös ruotsin kielen taidolle on käyttöä.

Osallistumme myös muihin työtämme sivuaviin tilaisuuksiin: itse olen osallistunut erilaisiin seminaareihin ja kahdesti pohjoismaiseen terminologia-alan tapahtumaan Nordtermiin, joka järjestetään joka toinen vuosi.

Uusi tapa ajatella

Terminologina olen vasta aloittelija, ja esimerkiksi työmenetelmien opetteleminen vie aikansa. Siinä missä terminologisissa sanastoissa määritellään käsitteitä ja kuvataan niiden välisiä suhteita laajemmin, ontologiat perustuvat nimenomaan käsitteiden välisille hierarkkisille suhteille. Siksi koin alkuun ontologiatyötä tehdessäni, että minun on opittava aivan uusi tapa ajatella. Viimeisen vuoden aikana olen osallistunut usean eri ontologian tekemiseen, joten tunnenkin saaneeni oikean tehokurssin ontologiatyöstä.

Aina haasteet eivät johdu kokemattomuudesta: myös kollegani törmäävät säännöllisesti uusiin asioihin työssään. Terminologit työskentelevät erikoisalojen käsitteiden parissa, ja jos erikoisala ei ole ennestään tuttu, sen käsitteiden omaksuminen voi tuntua alkuun vaikealta. Siksi onkin tärkeää toimia yhdessä alan asiantuntijoiden kanssa.

"Jatkuva itsensä haastaminen ja uuden oppiminen on rikkaus."

Jatkuva itsensä haastaminen ja uuden oppiminen on rikkaus ja  pitää työn kiinnostavana. Nyt ontologiatyötä tehdessäni opin jatkuvasti uusia asioita niistä erikoisaloista, joihin ontologiat liittyvät. Kovin syvällisesti yhteen alaan ei pysty projektin aikana perehtymään, mutta on todella mielenkiintoista saada omaksua uutta tietoa koko ajan. Pidän myös siitä, että työ on varsin itsenäistä. Olemme kaikki vastuussa omista tehtävistämme, vaikka tarpeen vaatiessa kollegat ovatkin aina valmiita auttamaan ja toimiston yhteisistä asioista keskustellaan yhdessä.

Työssä viihtymiseen vaikuttaa ehdottomasti myös työpaikan hyvä henki. Vaikka työt pitävät meidät kiireisinä, on toimistolla työntekijöiden kesken rento tunnelma. Siihen vaikuttaa varmasti se, että olemme hyvin tasa-arvoisessa asemassa keskenämme. Minulla on mielestäni maailman mukavimmat työkaverit. Viihdyn todella hyvin heidän kanssaan töissä ja toisinaan myös vapaa-ajalla. Olen myös iloinen siitä, että olen päässyt kehittämään itseäni ja oppimaan terminologin työtä kollegoideni ohjauksessa.


Teksti: Päivi Kouki ja Suvi Seikkula

Palaa otsikoihin


Poutapilvi web design - P4 - julkaisujärjestelmä