Uutispalstalla on käytössä "Kajawa - uutispalsta" -näyttöaihio.

Sorvin ääressä

2.12.2016

Venäjän kääntäjästä informaatioarkkitehdiksi

Mitä informaatioarkkitehti oikeastaan tekee? Mitä komean tittelin taakse kätkeytyy? Haastattelimme principal information architect Jaana Gallagheria, joka kertoi meille työstään ja omasta matkastaan kääntäjästä informaatioarkkitehdiksi.

Jaana Gallagher työskentelee informaatioarkkitehtinä Sandvikin globaalissa prosessi- ja työkalukehitystiimissä. Sandvik Mining on kaivosteollisuuden laitteiden ja työkalujen sekä palveluiden tuottaja. Gallagherin tehtävänkuvaus kuulostaa äkkiseltään monimutkaiselta:

– Työssäni Sandvikilla sovitan yhteen sisältötyyppejä, järjestelmiä ja prosesseja. Koulutan avainkäyttäjiä, opastan sisäisiä resursseja ja palveluntarjoajia uusien järjestelmien käyttöönotossa sekä sisällön rakenteistamisessa ja metadatan määrittelyssä käännös- ja julkaisuprosesseihin. Teen tiivistä yhteistyötä eri dokumentointitiimien edustajien kanssa.

Gallagher siis koettaa löytää yhteisiä käytäntöjä yrityksen rakenteisen dokumentoinnin, kääntämisen ja julkaisun prosesseihin eri käyttäjäryhmien tarpeiden perusteella. Rakenteinen dokumentointi mahdollistaa mm. sisällön uudelleenkäytön ja julkaisun moniin eri muotoihin, kuten koulutusmateriaaliksi ja käyttöohjeeksi.

Matka käännösten maailmasta informaatioteknologian pariin

Gallagher opiskeli Tampereella venäjän ja englannin kääntämistä sekä lisäksi tilastotieteitä ja tietojenkäsittelylaitoksen kursseja. Hänen opiskeluaikoinaan 1980-luvulla ei vielä ollut teknisen viestinnän koulutusta. Käännöstieteiden laitoksella oli kiinnostusta tietokoneavusteiseen kääntämiseen, ja Gallagher päätyi mukaan näihin projekteihin.

– Silloisen Kääntäjänkoulutuslaitoksen englannin osaston vetäjä John Hopkins hankki lahjoituksena “raahattavia” Kaypro-tietokoneita USA:sta. Olinkin ensimmäisten joukossa ihmettelemässä, miten lerppuja formatoitiin – koko käyttöjärjestelmä mahtui yhdelle levykkeelle.

Vähän myöhemmin Gallagher oli tutkimusapulaisena laitoksen tietokantaprojekteissa, ja hän myös opetti monikielisen tekstinkäsittelyn kursseilla.

– Siitä se innostus informaatioteknologiaan alkoi, toteaa Gallagher.

Jaana_Gallagher_kajawa_vesa-mattiväärä
Jaana Gallager työskentelee informaatioarkkitehtinä Sandvik Miningilla.


Gallagheria pyydettiin 1990-luvulla tekniseksi kirjoittajaksi Nokian konttorille Saloon. Nokia oli juuri laajentamassa puhelimiensa ja niiden käyttöohjeiden kielivalikoimaa, jolloin myös venäjän kielen taitoisia tarvittiin. Gallagher arvelee, että hänen valttikorttinsa oli kyrilliikan käytön osaaminen tietokoneessa ja se, että hän osasi jopa luoda kyrillisiä glyyfejä piste pisteeltä.

Teknisen kirjoittamisen lisäksi Gallagher alkoi myös kehittää Nokian dokumentointiympäristöä silloisten tarpeiden mukaiseksi. Rakenteinen dokumentointi sopi Nokialle silloin paremmin kuin hyvin, koska matkapuhelinpuolella tarvittiin useita eri julkaisuformaatteja ja tuettiin lukuisia kieliä. Gallagher oli mukana muokkaamassa uudenaikaista dokumentointiympäristöä erilaisine työkaluineen ja ominaisuuksineen. Jossain vaiheessa dokumentointitiimi sai vaihtua IT-osastoon, jossa Gallagher jatkoi dokumentoinnin tukeen liittyvissä tehtävissä.

Informaatioarkkitehtien erilaiset työnkuvat

Yli kymmenen vuotta Turusta töihin Saloon kulkenut Gallagher huomasi vuonna 2013 Sandvikin työpaikkailmoituksen. Informaatioarkkitehdin paikka olisi hänen asuinkaupungissaan. Gallagher haki työtä, tuli valituksi, ja niin hänen työmatkansa lyheni huomattavasti.

– Tosin ensimmäisen Sandvik-päiväni työmatka oli vähän pidempi: piti lentää Lyonin tehtaallemme koulutukseen.

Työn sisältö ei juurikaan muuttunut Nokian-vuosiin verrattuna. Uusia haasteita tuli erilaisesta toimialasta, sillä kaivosteollisuus poikkeaa aika lailla elektroniikkateollisuudesta. Konedirektiivi määrää asiakas- ja huoltodokumenttien sisältöä. Gallagher kuvailee toimialojen eroja dokumentoinnin näkökulmasta:

– Siinä missä Nokialla painotettiin nopeutta, käytettävyyttä, minimalismia ja paperittomuutta, kaivospuolella paperia ei voi ainakaan vielä unohtaa. Turvallisuus on ykkösasia ja tuoterakenteet toimivat pitkälti dokumentaation pohjana. Eli yhteistyö suunnittelun kanssa on sangen toivottavaa.

Sandvikilla on informaatioarkkitehteja Gallagherin työkalukehitystiimin lisäksi monissa eri dokumentointitiimeissä. Informaatioarkkitehdin rooli vaihtelee tiimistä toiseen: jossain tiimissä informaatioarkkitehti hoitaa sekä dokumentointiprojektipäällikön että informaatioarkkitehdin tehtävät, toisissa tiimeissä informaatioarkkitehdit ovat taas puoliksi teknisiä kirjoittajia.

Muissa yrityksissä informaatioarkkitehti saattaa olla synonyymi tekniselle kirjoittajalle, joskus taas informaatioarkkitehti keskittyy nimikkeensä mukaisesti pohtimaan, miten rakennettaisiin sopiva arkkitehtuuri tuotteiden dokumentaatiolle.  Tavoitteena on, että käyttäjät löytäisivät etsimänsä tiedon helposti ja tehokkaasti.

Kääntämisen opinnot hyvänä pohjana

Gallagher kertoilee, että käännösalan tuntemisesta on ollut paljonkin hyötyä hänen nykyisissä tehtävissään. Gallagher maksoi opintolainansa pois tekemällä freelance-kääntäjän töitä. Siinä samalla tuli opittua monenlaista käännöstoimistojen käytännöistä ja prosesseista, mistä on ollut hyötyä, kun hän on ollut Sandvikilla mukana yhtenäistämässä käännättämiseen liittyviä prosesseja. Apua on ollut myös siitä, että tuntee käännösmuistiformaatit ja käännöstyökalut, osin omaehtoisen opiskelun kautta. 

Gallagher mainitsee työnsä hyviksi puoliksi kansainvälisyyden ja monipuolisuuden. Esimerkkinä monipuolisuudesta Gallagher kertoo sen, että hän voi osallistua sekä älykkään dokumentaation että sen teknisen toteuttamisen miettimiseen. Ketteriä kehitysmenetelmiä Gallagherilla on ikävä. Kaivostekniikan dokumentointipuolella niihin on vielä pitkä matka.

Teksti: Terhi Tikkinen
Kuva: Vesa-Matti Väärä
Palaa otsikoihin


Poutapilvi web design - P4 - julkaisujärjestelmä