Uutispalstalla on käytössä "Kajawa - uutispalsta" -näyttöaihio.

Sorvin ääressä

1.11.2016 10.30

Yrittäjyyden epäselvät rajat

Laskutusosuuskunnan kautta työskentelevän kannattaa varmistua työttömyysturvastaan.

Laskutusosuuskuntien tai muiden laskutuspalvelujen kautta työskentely on helppo keino laskuttaa asiakkaita ilman omaa yritystä. Yleisesti puhutaan laskutusosuuskunnista, mutta laskutuspalvelua tarjoava tahon yhtiömuoto voi olla esimerkiksi osakeyhtiö. Voidaan puhua myös sateenvarjoyrityksestä.

office-620817_640_pixabayLaskutuspalvelua käyttävä hankkii itse asiakkaansa ja sopii työstä. Tämän jälkeen hän lähettää laskun käyttämänsä palvelun kautta ja saa siltä palkan, josta verot ja työnantajakulut on jo vähennetty.

Laskutusosuuskunta ei kuitenkaan ole työnantaja, joten niiden palveluja käyttävä ei voi olla palkansaaja. Vuoden 2016 alusta laskutusosuuskuntien kautta laskuttava rinnastetaankin yrittäjään. Tehty työ ei kerrytä ansiopäivärahan työssäoloehtoa. Lisäksi rinnastus yrittäjään vaikuttaa mahdollisuuteen saada työttömyyskorvausta. Ratkaisevaa on, tulkitaanko tehty työ pää- vai sivutoimiseksi. Asian ratkaisee tehtyjen toimeksiantojen ja niihin kuluneen ajan perusteella paikallinen TE-toimisto.

Laskutusosuuskunnat markkinoivat palveluaan kätevänä keinona testata liikeideaa. Yrittäjyyttä suunnittelevan kannattaa kuitenkin huomioida, että starttirahaa hakiessa laskutusosuuskunnan kautta laskutettu työ saatetaan tulkita käynnistyneeksi yritystoiminnaksi. Starttirahaa ei voi saada, jos on toiminut yrittäjänä samalla toimialalla. Jos toiminta katsotaan päättyneeksi, starttirahan saaminen on mahdollista. Satunnaisten toimeksiantojen kohdalla ratkaisu riippuu siis siitä, tulkitaanko toiminta päättyneeksi. Harkinta on tässäkin paikallisella TE-toimistolla. Useampi laskutusosuukunta markkinoi verkkosivuillaan, ettei niiden kautta työskentely estä starttirahan myöntämistä. Asia kannattaa kuitenkin varmistaa omasta TE-toimistostaan.

Teksti: Riikka Uljas-Bärman

Palaa otsikoihin


Poutapilvi web design - P4 - julkaisujärjestelmä