Opiskelijan jäsenmaksu

Kun opiskeluaikanasi käyt töissä, maksat jäsenmaksua 1,1 prosentin verran palkkatulosta. Bruttopalkan (palkka ennen veroja) lisäksi tähän kuuluvat lomakorvaukset, luontaisedut (esim. lounassetelit ja puhelinetu) ja työttömyyskassan maksamat edut (esim. työttömyysetuudella tuettu opiskelu).

Jos opiskelijana et lainkaan käy töissä, olet vapautettu jäsenmaksusta. Jäsenmaksua ei makseta apurahasta tai Kelan etuuksista kuten opintotuesta.

Yksi jäsenmaksu pitää sisällään KAJ:n, Akavan Erityisalojen ja mahdollisen työttömyyskassa Erkon jäsenyyden. Kun jäsenmaksusi ovat kunnossa, voit palkansaajana kerryttää ansiosidonnaisen työttömyyspäivärahan edellytyksenä olevaa jäsenyys- ja työssäoloehtoa.

Miten maksan jäsenmaksuni?

Voit maksaa jäsenmaksun itse tai antaa valtakirjan työnantajallesi, joka maksaa jäsenmaksusi suoraan palkastasi. 

Jos maksat jäsenmaksusi itse, tee näin:

1. Laske kuukauden ajalta yhteen bruttopalkkasi (palkka ennen kuin veroja) ja muut mahdolliset verotettavat tulot kuten lounassetelit, virikesetelit ja puhelinedun.

Esimerkki: Teet tammikuussa töitä kahteen työpaikkaan. Saat molemmista paikoista palkan ja palkkakuitin helmikuun alussa. Saat palkkaa yhteenlaskettuna 420 euroa.

2. Laske paljonko 1,1 % on palkastasi euroina. Tämä on jäsenmaksusi kyseiseltä kuukaudelta.

Esimerkki: Tammikuun palkkasi oli 420 euroa. Jäsenmaksu on 420 x 0,011 = 4,62. Tammikuun jäsenmaksusi on 4,62 euroa.

3. Maksa jäsenmaksu postitse saamasi viitenumerolistan mukaan.

Jäsemaksujen tilinumero
Nordea
IBAN: FI26 1521 3000 1062 05
BIC: NDEAFIHH

Esimerkki: Tammikuun jäsenmaksusi maksat tammikuun viitenumeron mukaan, vaikka tammikuun palkkasi onkin tullut vasta helmikuussa.

Jäsenmaksun viitenumero vaihtuu kuukausittain. Muistathan käyttää sen kuukauden viitettä, jolloin työ on tehty. Jos et vielä eräpäivänä tiedä palkkasi suuruutta, voit käyttää viitettä vielä senkin jälkeen heti kun tiedät palkkasi.


Poutapilvi web design - P4 - julkaisujärjestelmä