Översättningsbranschens experter KAJ rf

Översättningsbranschens experter KAJ rf är en fackorganisation för experter på flerspråkig kommunikation. Vi representerar bland annat översättare, tolkar, teknikkommunikatörer, översättningssamordnare, projektchefer, terminologer, språkvårdare, skrivtolkar i arbetslivet – alla som har finska eller svenska samt främmande språk och kommunikation på dessa språk som yrke.

Vår organisation har närmare 2 300 medlemmar. Bland våra medlemmar finns både löntagare, yrkesutövare och företagare, och även studerande.

Poutapilvi web design - P4 - julkaisujärjestelmä