Arbete och karriär

Vid ändringar i arbetslivet och karriären får du flera olika former av stöd hos oss.

Under den här rubriken får du uppgifter om följande:
Juridisk rådgivning i arbetslivsfrågor (även yrkesutövare och frilansare)
Karriär och arbetssökande
Löner och arvoden
Arbetslöshetsskydd
Kurser

Därtill finns det flera handböcker och informationspaket.Poutapilvi web design - P4 - julkaisujärjestelmä