Arbetslöshetsskyddet

Våra löntagarmedlemmar kan ansluta sig till Specialutbildades arbetslöshetskassa Erko.

När du varit medlem i arbetslöshetskassan och varit anställd minst ett halvt år kan du få inkomstrelaterad arbetslöshetsdagpeng.

Arbetslöshetskassans medlemsavgift ingår i vår medlemsavgift. Läs mer om medlemskaps- och arbetsvillkoren som utgör förutsättningen för inkomstrelaterad dagpenning.

Du minns väl att din fackliga organisations medlemsavgift även står för de Specialutbildades arbetslöshetskassa Erkos förmåner (bl.a. inkomstrelaterad dagpenning, alterneringsersättning och utbildningsstöd).

Om du är företagar- och yrkesutövarmedlem ska du själv ansluta dig till Yrkesutövarnas och företagarnas arbetslöshetskassa (AYT) eller till SYT-kassan ( Suomen yrittäjien työttömyyskassa SYT) för att försäkra dig inför en eventuell arbetslöshet.Poutapilvi web design - P4 - julkaisujärjestelmä